Novi ciklus ulja i akrila na velikom formata ( 100 x 90) suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, slikara Mladena Žunjića nosi intrigantni, misteriozni naziv Perspektiva , naime iznad podloge smeđe crvene boje gomilaju se čudesni oblaci tamnih oblika, linija, ovala, u neobičnom kovitlacu, u sinergijskom gibanju crnila, oblacima crne boje, jasno naznačujući ograničenost svijeta ispod njih, limitirajući ga.

Oblici crnila u ovome ciklusu poprimili su najrazličitije oblike, od oka do slova, od ravne crte do roja uznemirenih insekata, od brojeva do mrlja, u kovitlacu iznad primirene, gotovo posve mirne površine ploha crvene i smeđe boje.

Očiti antagonizam dva svijeta u jednoj slici, očituje se lako, posve je vidljiv, tama, crnilo, prijeti svijetlijim plohama boje, plašeći ih svojim jasno čitljivim kretanjem i gestama, dok donji svijet miruje.

Promatrajući smireni svijet dvije boje, crvene i smeđe, u podlozi, nakon stanovitog vremena otkrivamo kako ta mirnoća ispod brzo krećućih crnih formi, otkriva predatora, krajnje fokusiranog na skok koji će uslijediti i udariti na gibljive forme.

Predator, grabežljivac, bez pokreta, čeka najpovoljniji trenutak kada će se munjevito zariti u oblake crnih oblika i utažiti i utoliti i žeđ i glad.

Vrlo zanimljiv motiv sukoba, borbe, uništenja, Žunjić je prikazao na sebi svojstven način progovarajući jezikom boja i oblicima koji su česti u njegovom slikarstvu, oblicima riječima.

Veliki format je i ovdje omogućio umjetniku iznimnu slobodu u kreiranju ideje o dvije razine, o plijenu i lovcu, o dva lica življenja.

Žunjić vješto i bez imalo ustezanja koristi jednako žestoko i boje i motive u svom kontinuiranom likovnom istraživanju, realizirajući obiman i kompleksan opus ulja i akrila na velikim formatima platna.

 

Miroslav Pelikan