U posljednjih nekoliko godina osjeća se aktivna nazočnost akademskog slikara Ranka Ajdinovića iz Karlovca,pripadnik srednje generacije, u suvremenom domaćem likovnom životu ,kontinuiranim izlaganjem niza poticajnih ciklusa sa zanimljivim apstraktnim ciklusima u tehnici kombiniranog akrila na platnu,različitih većihi velikih formata,od 80 x 80 do 120 x 80 cm,izvedeno snažnim,impulzivnim kolorističkim gestama.

Ovom prigodom ističemo „geometrijski ciklus“ Ranka Ajdinovića,niz akrila na formatu s uočljivim geometrijskim elementima koji se rasprostirom dijelom sliku iznad,ispod ili unutar obojanih fluktuirajućih ploha boja.

Geometrijski oblici,raznoliko izraženi,umreženi su kolorističku strukturu platna,istodobno pokazujući svoju zasebnost,drugu izvornost od svijeta plivajućih boja,dokazujući i pokazujući dvojnost slike,istodobno,paralelno postojanje

Ponegdje ti geometrizmi izazivaju stanoviti otpor kod gledatelja,doimaju se poput stranog tijela,pokatkad nam se čini,kako su upravo ti neobični oblici plod,plodovi raznovrsnog svijeta boja,kako izniču i šire se svojim oblim,uspravnim ili kratkim kracima.

Da,slikar govori o dualnosti, o licu i naličju,o aversu i reversu istog novčića,iste osobe,istoga naizgled nepromjeljiva svijeta.

Sve postoji kao dualnost,udaljeno prvo od drugoga,lice od zrcalećeg lika,sve je istodobno i A i B.

U ovom cilusu slikar je vješto osim postavljene dvojbe o dualnosti,još više u prvi plan izbacio svoj specifični,razlistani kolor.

Slikarstvo Ranka Ajdinovića već sada zauzima visoke pozicije u aktualnoj likovnoj produkciji ,kontinuirano predano slikajući, sve dublje zaranjajući u motiv i boju.

 

 

Miroslav Pelikan