Akademski slikar Bojan Dolenec istaknuto je ime mlađe generacije suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autor je složenog opusa, izlagao je na nizu izložbi.

Nastavljate s radom na ciklusu Imaginarnih pejzaža  

-Nastavljam, ali radim na još nekim ciklusima.

Što je u tim motivima ili u tome motivu tako privlačno?

- Privlačno je to što mogu slikarski eksperimentirati dok stvaram slike. Time mi se mijenja rukopis. To je kao da vas nosi velika rijeka,nikad ne znam kako će ciklus završiti.

Zapravo, temeljni dio motiva jest obala ili fragmenti obale.

-Proširio sam koncept na puno više ideja. Osim obale slikam i motive kontinentalne Hrvatske (Podravina ), močvarne motive, zimske motive, noćne motive. Ti zimski i noćni motivi znaju biti apstraktni pa se lagano gubi identitet samog motiva. Je li on morski, brdovit, na obali, itd..

 Naravno, more je uvijek prisutno.

-More se još uvijek pojavljuje u moji ciklusima jer me uvijek iznova privlači. Privlači me kombinacija svijetlosnih efekata mora , kopna i neba.

Koliko su motivi stvarni?

- Neki motivi u mojim ciklusima su stvarni dok su neki potpuno izmišljeni.

Ne razmišljam o tome, važno mi je da slike imaju zajedničku temu i rukopis. Moram reći da sam u zadnje vrijeme skloniji izmišljenim tipom motiva.

Na slikama ne opažamo ljude.

-Točno, moje slike predstavljaju zabačene djelove moje podsvjesti,oaze, krajolici mira gdje mogu jednostavno nestati. To je na neki način šetnja u iskonske prostore kada još nije bilo ljudi.

 Kolor je vrlo sugestivan.

- Kada počinjem slikati, ono o čemu najviše promišljam je boja.

Katkad je boja najvažniji dio teme, kako je rasporediti i gdje.

Što je još novo u atelijeru?

-Trenutno stvaram reljefe na medijapanu, Igram se sa zlatnom bojom, stalno se stvara, no to novo još nije dobilo ime ni ideju..

Planovi, izložbe,monografije...?

- Prijavio sam radove na grupnu izložbu crteža u staroj gradskoj kuli u Varaždinu. Monografija će malo pričekati, planovi se stvaraju hodom.

Odnedavno radite u prosvjeti.

-Da, radim u Osnovnoj školi Mirka Pereša u Kapeli. To je dobra prilika da mogu skicirati crteže za nove pejsaže.

 

Miroslav Pelikan