U sklopu 28. Marulićevih dana, u petak, 20. travnja, predstavljena je knjiga Miroslava Palameta Patristička percepcija egzegeza i Marulićeva Davidijada objavljena u nakladi Književnog kruga Split. O knjizi su uz autora govorili Bratislav Lučin i Branko Jozić. Recenzenti knjige su prof. dr. don Mladen Parlov i akademik Ivan Golub.

Ova knjiga sabire do sada objavljene radove posvećene Marku Maruliću, odnosno njegovoj Davidijadi, koju je sam pjesnik popratio dodatkom naslovljenim Tropologicaa Dauidiadis expositio. Kako su sva Marulićeva djela u bliskom dodiru s Biblijom, u ovoj raščlambi autor osvjetljava Marulićev pristup toj najčitanijoj knjizi iz perspektive čitateljskog odnosa i sa stajališta, komentiranja, posebice što kritička recepcija nije dosada naglašavala taj pristup. Pri tom se pokazuje da Marulić biblijski tekst smatra svetim, i da je taj odnos, izrazito kršćanski, predodredio njegov odnos prema svetopisamskim sadržajima.

Nakon uvodnog članka Marulićevo čitanje Biblije, autor prelazi na govor o Marulićevoj tropologiji o svjetlu otačke alegoreze. „Obilje citata i usporedbi pokazuje kako Marulićev tropološki govor slijedi dugotrajna iskustva kršćanskog obrazlaganja svetopisamskih zgoda, pri čemu pjesnik uzima crkvene znalce, posebice svete oce, kao nesumnjiv autoritet. Na tradicijskoj liniji kršćanske egzegeze, koja svoj predmet – svetopisamski tekst – smatra nadahnućem Duha Svetoga, Marulić pronalazi višestruki smisao biblijskog teksta te nastoji u njemu otkriti skrivene tajne kršćanske poruke, koja treba poslužiti boljem i svetijem životu njegovih čitatelja, kazao je u predgovoru recenzent don Mladen Parlov.

Potom autor donosi alegorijske kodove u 13. pjevanju i alegoriziranje u 14. pjevanju Davidijade, kao i katalog mističnih značenja uz pojedinačna pjevanja Davidijade.

 

Dragica Zeljko Selak