KOLUMNA MILJENKA STOJIĆA - TRAGOVI BLIZINE

Miljenko Stojić: Pripadnost

Papa Pavao VI. postade svetim. Nekada sam kao dijete dospio kod njega na audijenciju, kasnije sam čitao iseljenički tisak koji ga je kudio zbog Titova posjeta, a sada zauzetije promatram njegov život. Po svemu sudeći bio je zanimljiva ličnost.