O, Sveta Korono, mučenice i zagovornice pred Bogom, moli za nas i zaštiti nas u ovoj dolini suza od nevidljivih sila mraka koje po cijelom svijetu

siju smrt pod tvojim svetim imenom.

O, Sveta Korono, svjetlosnim prstenom tvog imena opasano je Sunce,

pokreni taj krug svjetlosti neka nas rasvijetli u našim dušama, a posebno

da zaštiti i naša tijela od bolesti opakog koronavirusa. Neka pred Bogom,

Tvojom molitvom, nevidljive sile zla budu poražene od te silne

Božje svjetlosti.

O, Sveta Korono, zaštitnice od svih mogućih epidemija, već dvije tisuće godina, Ti zaustavljaš te opake bolesti, pomogni nam i danas u našoj teškoj kušnji.

O Sveta Korono, skini obruče zla koji su sa svih strana zlokobno

opasali cijeli svijet, i ponovno uz Božju pomoć, opasaj cijelo čovječanstvo

presjajnim prstenom Božje mudrosti.

O, Svetice Korono, narod te se sijeća u velikim nevoljama, pomozi nam

svojim zagovorom pred Bogom, da od sve Božje djece

ukloni opaku smrtnu opasnost koja se na nas sve nadvila.

Kako danas, tako i u vijeke vjekova.

 

   Mile Prpa

 

*Sveta Corona (Korona) je kršćanska mučenica. Rođena je oko 160 godine u Egiptu, a zbog vjernosti vjeri umorena je u Siriji.   Zaštitnica je od epidemije, a po njoj je austrijski novac kruna dobio ime jer se štuje i kao zaštitnica novca i čuvara blaga.