Građanska inicijativa “Istina o Istanbulskoj” izvijestila je u petak na konferenciji za novinare da je dopunila referendumsko pitanje proširenjem 133. članka Ustava koji Saboru daje nedvojbeno pravo na otkazivanje međunarodnih konvencija.

Prethodno formulirano referendumsko pitanje “Jeste li za to da Republika Hrvatska otkaže Istanbulsku konvenciju” prošireno je rečenicom “da se u članku 133. Ustava Republike Hrvatskedoda 5. stavak, koji glasi: ‘Hrvatski sabor odlučuje o otkazivanju međunarodnih ugovora koji podliježu potvrđivanju Hrvatskoga sabora ili povlačenju iz njih te o istupanju iz međunarodnih organizacija i saveza onakvom većinom glasova zastupnika kakva je potrebna za potvrđivanje međunarodnih ugovora i davanje ovlasti međunarodnim organizacijama ili savezima. O tim se pitanjima može raspisati državni referendum’“.

S obrazloženjem da je drugi dio pitanja potreban da bi se otklonile bilo kakve dvojbe oko realizacije prvog dijela pitanja, premda je jasno da onaj tko ima pravo sklapati konvencije ima pravo i na njihovo otkazivanje, kazala je predstavnica inicijative Kristina Pavlović.

Ovdje je riječ o pravnoj zabludi, koja je prava pravna zamka u koju se upada (Contradictio in adiecto) „Contradictio in adiecto [kontra:di'kci·o ~ adje'kto:] (latinski: protuslovlje u dodanome), protuslovlje koje nastaje kada se nekom izrazu pridoda atribut koji niječe bitno obilježje tog izraza, npr. »drveno željezo« ili »okrugli kvadrat«. Najčešće se upotrebljava u stilističke svrhe. Ali izrazi kao što su »bezvremensko trajanje« ili »učeno neznanje«, iako su formalno contradictio in adiecto, u filozofiji katkad mogu imati smislenu uporabu.“

Ta pravna zamka izravno vodi k pravnom neuspjehu cilja referenduma, jer s izglasanom odlukom na Referendumu, daje mogućnost Saboru da dvotrećinskom većinom izglasa neotkazivanje Istambulske konvencije kao konačnu odluku. A pozitivnu odluku donesenu na referendumu pretvara samo u prijedlog Saboru da izglasa ili ne izglasa otkazivanje Istanbulske konvencije. Prema postojećem stanju duha u Saboru opet bi svi oni koji su glasali za ratifikaciju Istanbulske konvencije jednako tako bi glasali za njeno neotkazivanje.

U našem slučaju taj dodatak u pravnom smislu poništava odluku Referenduma ili joj daje mogućnost poništenja upravo od tijela koje je donijelo odluku o ratifikaciji, i to još na isti način.

Odluka na Referendumu donesena većinom glasova, (kao i ispunjenje svih zakonskih uvjeta), je pravomoćna, ona ima status ustvane odredbe, i nadležna vlast ( Vlada RH) samo izvještava ili dužna je izvijestiti, nadležni međunarodni subjekt da je na Referendumu RH otkazala tu konvenciju.

To znači da odluka koja je donesena na Referendumu je konačna, i o njoj Sabor više nema što raspravljati. Tim i više što izričito piše u Istambulskoj konvenciji da svaka država koja je ratificirala Konvenciju, da istu može otkazati. Referendum je u pravnom smislu iznad Sabora .

 

Mile Prpa dipl. iur