Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić zadnjih je dana u Banjoj Luci predsjedavao sastankom Biskupske konferencije BiH. Kardinal je progovorio i o tome kako u BiH najbolje prolaze podobni, dok oni koji su usprotive raznim političkim i kriminalnim krugovima, što nekada zna imati i znak jednakosti, imaju velike probleme. Među njima su i predstavnici Crkve koji također dobivaju prijetnje ukoliko se usprotive ovdašnjim sustavima.

-Živio sam u sustavu gdje su napredovali podobni. Sada, ponovno, ako se usprotiviš, onda ili počnu stizati pisma ili poruke, ili na portalima počne javni linč. Ne bih htio nabrajati detalje. Ali je to ružna aktivnost, koju sam doživio – rekao je Puljić.

Osvrnuo se još jednom i na problem ilegalnih migranata, te dodao kako se s tim ljudima smišljeno manipulira.

— Nažalost, s tugom promatramo kako ti ljudi prolaze sa smještajem i premještanjem. Nema sigurnosnog nadzora, niti se obavlja njihova registracija. Prihvaćaju se u BiH i onda se guraju na granicu da ilegalno prelaze. Novci koji dolaze za migrante ne troše se na rješavanje njihovog smještaja. Nažalost, u pozadini stoji i politika koja te ljude manipulira. To su ljudi i boli me kada vidim kako se tretiraju. Nije na nama da o tome govorimo, postoje organi koji su zaduženi da to provjeravaju, ako smiju kazati.

-Nažalost, s tugom promatramo kako ti ljudi prolaze sa smještajem i premještanjem. Nema sigurnosnog nadzora, niti se obavlja njihova registracija. Prihvaćaju se u BiH i onda se guraju na granicu da ilegalno prelaze. Novci koji dolaze za migrante ne troše se na rješavanje njihovog smještaja. Nažalost, u pozadini stoji i politika koja te ljude manipulira. To su ljudi i boli me kada vidim kako se tretiraju. Nije na nama da o tome govorimo, postoje institucije koje su zadužene da to provjeravaju, ako smiju kazati – zaključio je kardinal Puljić u intervjuu Avazu.

 

M.M.