Apostolska pobudnica: „Christus vivit“ – „Krist živi”, upućena mladima i cijelom Božjem puku, koju je papa Franjo potpisao 25. ožujka u talijanskom nacionalnom marijanskom svetištu u Loretu, predstavljena je u utorak 2. travnja u Vatikanu.

Dokument, plod XV. redovne opće skupštine Biskupske sinode o mladima održane od 3. do 28. listopada 2018. godine u Vatikanu o temi „Mladi, vjera i razlučivanje znanja“, podijeljena je u 9 poglavlja i 299 članaka. Dokument na 60 stranica analizira mladenačku stvarnost i poziva mlade da svoju mladost doživljavaju pomoću Kristova prijateljstva.

„Bog vas ljubi. Vi ste potrebni Crkvi“, ističe Papa i priznaje da je napisao dokument nadahnut bogatstvom razmišljanja i dijaloga na sinodi o mladima te da je naslov pobudnice „Krist živi” sinteza tih razmišljanja i pozitivna poruka kojom apostolska pobudnica želi potaknuti i ohrabriti mlade da postanu svjesni da je Krist naša nada i najljepša mladost ovog svijeta.

„Prvim riječima pobudnice želim poručiti svim mladim kršćanima da Krist živi i da želi živoga”, istaknuo je Papa. U prvom poglavlju pojašnjava što Božja riječ govori mladima, a drugom navodi da je Krist uvijek mlad, a Crkva je mlada dok se ponaša prema Kristovoj zamisli te analizira mladenačke osjećaje prema Crkvi. U trećem poglavlju pobudnice Papa tvrdi da mladi predstavljaju ne samo Božju budućnost, već i sadašnjost. Zbog toga ih valja slušati i izbjegavati uobičajene odgovore i recepte, gledajući u njima pozitivne stranu, jer su sposobni pronaći puteve, gdje drugi vide samo prepreke.

Osvrćući se na ideološku kolonizaciju seksualnosti, Papa navodi kako se na taj način želi siromašnim zemljama nametnuti zapadni način života u zamjenu gospodarske pomoći, nanoseći na taj način velike štete mladima te upozorava na opasnosti digitalne mreže.

Posebnom pozornošću treba pratiti mlade doseljenike. Papa se u pobudnici suočava i sa zlostavljanjem maloljetnika i potrebom obnove Crkve. U četvrtom poglavlju iznosi pak tri velike istine: Bog te ljubi, Krist te spašava i Krist živi, a u petom poziva mlade da ne popuste pred nemirima i žudnjama, jer se najljepši snovi ostvaruju nadom, strpljenjem i nastojanjima bez žurbe. Potrebno je uvijek biti povezan s Kristom i biti otvoren prema drugima. U šestom poglavlju navodi kako mladi moraju ostati povezani s prethodnim naraštajima, a u sedmom se osvrće na potrebu prikladnog dušobrižništva, koje mora biti popraćeno poštovanjem njihove slobode. Na kraju su poglavlja o zvanjima te o potrebi razlučivanja.

 

M.M.