Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić , autor je iznimnog kompleksnog nefigurativnog opusa izrazitog kolorizma, u ulju i akrilu na platnu velikog formata.

Uporni i temeljiti istraživač likovnoga svijeta, rekli bi i čvrsto odan apstrakciji.

Nedavno je predstavio nekoliko ekspresivnih slika iz najnovijeg ciklusa posvećenog figuraciji, s motivom broda, raskriljenih jedara, prepunog energije, plovilo silovito sječe valove i zatim motiv uznemirenog jata riba, u pokretu, u vrtloženju...

Ova nazočnost energije, energetskih silnica karakteristična je za Žunjićev opus općenito. Na njegovim svim slikama dominira protok energije, energetski naboj, pa tako i ovdje kroz ove realistične teme.

Zanimljiv je i format, veliki naravno, 130 x 90 cm, u kojemu su izvedene sve slike najnovije autorske produkcije.

Slični ili gotovo isti element, snažnog, eruptivnog kolora i ovdje je više no očit.

Što donosi figurativno iskustvo slikaru? Odgovor je jednostavan, u kontinuiranom traganju, u srazu s motivima, slikar fino brusi oblike i boje, tražeći odgovore na svoje stalne upite jer što umjetnik više slika, stvara to je i upita i dilema više, proporcionalno.

Žunjić voli da njegove slike imaju u sebi odmjerenu dozu privlačnosti kompliciranog približavanja i doživljavanja imaginarnog ili stvarnog, kao što je u ovom nizu slika slučaj.

 

Miroslav Pelikan