Slikar Mladen Žunjić ponajprije je poznat kao autor niza ciklusa snažnog kolora i apstraktnih motiva, uvezanih u niz slika velikog formata u ulju i akrilu.

Nedavno je dovršio ciklus koji nosi zanimljivi naslov Reljefni kolorizam. Naravno i u ovom dijelu opusa Žunjić strastveno istražuje raznolike mogućnosti i dosege pojedinih boja ili sklopa boja, nastojeći kao i uvijek izvući maksimum i iz svoga slikarstva ali i iz motiva i iz čudesnog kolora.

Novi ciklus nosi elemente stanovitog povratka figurativnom slikarstvu, odnosno minuciozno ispitivanje pojedinih koraka na putu određenog približavanja neapstraktnom.

Nove slike karakterizira uznemirenost ploha, sučeljavanje obojenih segmenata dominantnim bojama, ali uz nešto manje ritma i strujanja energije, kao što je i uglavnom uobičajeno za slikarstvo Mladena Žunjića. Ovoga puta ritam je usporeniji, mirniji, odmjereniji, kao u onim trenutcima kada se mora donijeti sudbonosna odluka u kratkom vremenu odlučivanja.

Dojma sam kako je slikar ovaj niz slika posvetio plesačima, baletu, teško izvedivim koreografijama, umjetnosti plesa i pokreta.

Izrazito život možebitnih likova plesača i njihov nadahnuti ples vidljiv je na gotovo svim slikama najnovijeg niza.

Moguće je da će u budućnosti slikar možda, jače prigrliti figuraciju i nastaviti svoje istraživanje.

 

Miroslav Pelikan