Knjiga genetičara Ivana Jurića Podrijetlo Hrvata - genetički dokazi autohtonosti predstavljena je u Novinarskom domu u Zagrebu. O knjizi su govorili genetičar Ino Čurik, predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić, ravnatelj Instituta Ivo Pilar Vlado Šakić, urednik knjige i njezin nakladnik Zvonimir Maštrović te autor Ivan Jurić.

Knjiga ima 15 poglavlja koja govore o strukturi analiziranih uzoraka Hrvata podrijetlom iz Hrvatske i BiH, sličnosti genskog podrijetla među narodima, varijabilnosti unutar haplogrupa u Hrvatskoj i BiH, strukturi haplogrupa mtDNK u Europi, genomu i haplogrupama naroda i pojedinca, genskoj strukturi naroda važnih za razumijevanje podrijetla Hrvata, klimatskim i teritorijalnim promjenama te pristizanju stanovnika s raznim haplogrupama, teorijama o podrijetlu Hrvata, geografskom području hrvatske etnogeneze, pregledu događaja važnih za gensko podrijetlo i etnogenezu Hrvata, hrvatskoj državi do sporazuma s Mađarima, borbi za očuvanje hrvatske etnogeneze, umjetnoj selekciji, genomu čovjeka i darvinizmu. Na kraju knjige objavljena je uporabljena literatura.

Knjigu su objavili zagrebački nakladnici Nova stvarnost i Institut Ivo Pilar.

Ivan Jurić rođen je 1940. u Starim Mikanovcima. Kao profesor Agronomskog fakulteta istraživao je nasljeđivanje proizvodnih svojstava životinja. Autor je više knjiga, među kojima i knjige Genetičko podrijetlo Hrvata.