Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Duško Šibl, istaknuto je umjetničko ime aktualnog stvaralaštva.

Prije nekoliko dana otvorili ste novu samostalnu izložbu u Kastvu.

-Da, izlažem u Galeriji crkvice sv Trojice, vrlo lijep prostor, ima nešto spiritualno. Izložba „Figure u pokretu“ je u okviru Kastavskog kulturnog ljeta, ukupno desetak slika.

Spremate i novu izložbu.

-Izlagati ću uskoro u Varaždinu , u galeriji Zlatni ajngel s fotografom Željkom Koprolčecom, riječ je o zajedničkoj izložbi. Koprolčec je autor niza aktova i on mi je predložio da napravimo zajednički istup, ja sa slikama a on s fotografijama. Izložba je predviđena za početak rujna. Ja bih izložio tom prigodom dvanaest radova.

Pripremate monografiju.

-Da, reklo bi se, napokon. Monografija bi pokrivala cijeli moj opus. Kritrički tekst piše povjesničarka umjetnostri Iva Koerbler, autor fotografija je umjetnički fotograf Goran Vranić, riječ je sto i trideset do sto pedeset fotografija djela iz moga opusa. Uvrstio bih i odabir tekstova o mojem radu niza uglednih kritičara i povjesničara umjetnosti. Vrlo sam zaokupljen pripremama na izradi monografije. Monografija će prikazati moj opus sa svim njegovim ključnim elementima, sa svim njegovim karakteristikama. Nadam se objavi monografije krajem godine.

Kako ste odabirali djela za monografiju.

-Jednostavno, kronološki i mogao sam odabirati one slike koje imam, naime, za jako puno svojih radova, uopće ne znam gdje su.

Selite atelijer iz Dubrovnika u Opatiju.

-Glavni razlog selidbe iz Dubrovnika u Opatiju jest 200 stepenica koje vode do atelijera. U Dubrovniku sam sjajno radio, međutim ne mogu pobijediti tolike stepenice.

Kako napreduje ciklus Crvena pustinja?

-Da, ide, razvija se. Dio je u Kastvu. Napreduje.

 

Miroslav Pelikan