Žaljko Koprolčec suvremeni je hrvatski fotograf, umjetnik svjetskog ugleda, na zajedničkoj izložbi u Varaždinu sredinom rujna izlaže sa slikarom Duškom Šiblom.

Početkom rujna izlažete u Varaždinu, u galeriji Zlati ajngel na zajedničkoj izložbi, sa slikarom Duškom Šiblom, on slike, vi fotografije.

-Da, osobno mi je jako drago ponovo izlagati u tom prostoru i zahvaljujem se na podršci organizatorima g .Sačiću, voditelju Galerije i g. Meseku, ravnatelju Gradskog muzeja Varaždin kao istaknutim predstavnicima varaždinske kulturne scene koji su vidjeli potencijal koncepta koji smo im ponudili.

Što povezuje fotografije i slike?

-Radove koji će biti prikazani na izložbi povezuje inspirativnost ljudskim tijelom, naša likovna poetika i imaginacija koju je svaki predstavio u svojoj maniri .Sve odabrane fotografije imaju svoju priču i zajedno čine jednu cjelinu koja je zanimljiva nama ,a nadamo se i publici.

Izlažete aktove.Što je ključno u Vašem pristupu motivu?

-Bitan mi je motiv koji me inspirira i koji će moći izraziti moj senzibilitet i likovni doživljaj. Moji aktovi su impostirani, nastaju u studijskim uvjetima i rezultat su promišljenog pristupa i pozornog korištenja svjetla, koji prikazuju jednu ravnotežu i lišeni su suvišnih detalja.

Nekoć su umjetničke fotografije bile crno bijele. Danas je drugačije.

Pitanje crno bijeleili fotografije u koloru spada u specifičnosti likovnog izražavanja i fotografsku tehniku stvaranja ,kao i korištenje klasične ili digitalne fotografske opreme. Fotografija nije umjetnička po tehnici, nego po autorskoj ličnosti ,po fotografu koji je zabilježio trenutak i ostavio svoj umjetnički ili amaterski potpis.

Što potencijalni motiv mora imati da bi privukao Vašu pozornost?

-Motiv mora pobuditi moju snažnu fotografsku asocijaciju, kad je riječ o aktu snimam fine art fotografiju akta, portreta i retro eseje u maniri art decoa i tu je većinom definirano tko i što se u to može uklopiti.

U fotografiji, odnos kolora i crno bijeloga.

Svaka vrsta fotografije ima svoje specifičnosti u smislu tehničkih i kreativnih mogućnosti , ja ne pravim razliku i ne potenciram pojedinu fotografsku estetiku. Sviđa mi se misao da je Fotografija uvijek kreativan čin i ogledalo autorovog potencijala.

Vaše se fotografije nalaze u inozemstvu u važnim institucijama.

-Ovdje je riječ o struci i važno mi je da su neki moji radovi prepoznati po svojoj vrijednosti i inovativnosti , neovisno je li riječ o našoj kulturnoj ustanovi ili svjetskoj.Jednako mi je važan Muzej za umjetnosti obrat,kao i Muzej moderne umjetnosti u New Yorku. Imponira mi činjenica da je moja fotografija dio fundursa neke zbirke i dio fotografske baštine koja će imati svoj život i biti dostupna javnosti neovisno o meni.

Gdje je fotografija, općenito, danas?

-Mi smo danas civilizacija koja je orijentirana na sliku.Fotografija je snažan medij međuljudske komunikacije ,anajnoviji tehnološki trendovi su u službi fotografije.

Institucije koje se bave fotografijom i fotografskom djelatnošću trebali bi biti edukativni punktovi koji bi afirmirali taj medij osobito u našoj sredini koja još nedovoljno razumijeva potencijal fotografije u artističkom smislu.

 Što je novo u atelijeru?

-To su tematska predavanja i programi namijenjeni edukaciji u sklopu edukativnih angažmana i sistematizacija foto arhivske građe za retrospektivu.

Planovi...?

Kreativan rad, promocija i prezentacija fotografske umjetnosti ,projekti vezani uz reklamnu fotografiju, fotografski susreti i radionice u sklopu projekta umjetničkih druženja posvećenih fotografiji koje sam pokrenuo u dvorištu svoga ateliera na Krešimirovom trgu u Zagrebu ,do retro eseja, ima ih puno.

 

Miroslav Pelikan