Predstavnici Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac su na poziv Udruge Ključana i prijatelja Ključa posjetili grad Ključ u Bosni i Hercegovini. Inicijativa je došla od predsjednika Udruge Ključana Vinka Blaževića, Dinka Škevina te člana obje udruge Nikole Urukala.


Nekadašnji stanovnici Ključa koje je ratni vihor doveo u Šibenik nisu zaboravili svoj zavičaj te u svom novom zavičaju aktivno rade na povezivanju dvaju gradova.

Ovom prigodom Hrvoje Zekanović je ispred Društva Juraj Dalmatinac prezentirao projekte Društva mnogobrojnim građanima grada Ključa. Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Grada na čelu s načelnikom općine Nedžadom Zukanovićem. Nakon razmjene iskustava u radu nevladinih organizacija i suradnji s lokalnom samoupravom dogovorena je suradnja na zajedničkim projektima obnove i valorizacije povijesnih utvrda ova dva grada.

Naime, Ključ kao i Šibenik ima utvrde koje tek očekuje obnova i održivo korištenje.


M.B.