Europska obrambena unija - između potrebe i mogućnosti" naziv je međunarodne konferencije koja je u Dubrovniku okupila domaće i strane stručnjake iz područja sigurnosti, ali i političke predstavnike EU-a, NATO-a te ministre obrane BiH, Crne Gore i Hrvatske.Naime, zbog niza događaja posljednjih nekoliko godina - od izbjegličke krize do terorističkih napada - sigurnost i obrana postali su ključno pitanje javnog interesa, ali i jedan od prioriteta politika Europske unije.

-Pokazalo se da manjka suradnja obavještajnih službi, policijskih snaga čak i u okviru pojedinih zemalja. I sve je to bio razlog da se u ovoj raspravi koja sad tek počinje u budućnosti Europske unije snažno potcrta važnost bolje, kompleksnije, efikasnije suradnje zemalja članica na području obrane i sigurnosti - istaknuo je organizator konferencijeTonino Picula.

 

M.M.