Ivica Lukanović, gradonačelnik Kastva, grada koji se „proslavio“ kada je u njemu sklopljena vladajuća Kukuriku koalicija, duboko je involviran u financijsko-gospodarske malverzacije, pokazale su istražne radnje kojima se posljednih dana intenzivno bavi USKOK.

Postoji naime osnovana sumnja da "kum Kukuriku koalicije" prikriveni vlasnik ili suvlasnik tvrtke MODERN LINE d.o.o iz Klane, koje je formalni vlasnik i jedini nositelj poslovnih udjela njegov otac Ante, javlja Liburnija.com.

Sam gradonačelnik, prije dolaska na sadašnju dužnost bio je direktor tog trgovačkog društva. Međutim, upravljačka prava je 2009.godine prenio na svog brata Zorana Lukanovića a on osobno je postao savjetnik direktora u tvrtci MODERN LINE d.o.o.

Trgovačko društvo MODERN LINE d.o.o., u kome je aktualni gradonačelnik Kastva savjetnik, je klijent trgovačkog društva RIJEKA METALI d.o.o. iz grada Kastva, s kojim godinama poslovno surađuje.

Udruživanje zbog stjecanja materijalne koristi

U tom poslovnom odnosu, sudeći prema dostupnim pokazateljima, ne bi bilo ništa sporno da se Ivica Lukanović nije udružio sa vlasnicima manjeg udjela u trgovačkom društvu RIJEKA METALI d.o.o., Ninom Luke Vrbanić i Srđanom Russo kako bi na štetu trgovačkog društva kojeg su suvlasnici, a čiji su većinski vlasnici Talijani, financijski pogodovali tvrtki MODERN LINE d.o.o.

Sudeći prema dostupnoj dokumentaciji, još dana 30. prosinca 2011. godine RIJEKAMETALI d.o.o. zaključili su s tvrtkom MODERN LINE d.o.o Ugovor o kupoprodaji nekretnina k.č.br.346 površine 547 hvata, k.č.br.347/1 površine 596 hvati, k.č.br.347/2 površine 646 hvati, k.č.br. 347/3 površine 340 hvati, k.č.br.347/4 površine 361 hvati i k.č.br. 347/5 površine 450 hvati, sve k.o.

Riječ je o nekretninama koje su u statusu poljoprivrednoga zemljišta i čije je vrijednost, prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka, 651.000,00 kn, a koje je tvrtka MODERN LINE d.o.o. za cijenu od 3.530.358,70 kn. prodala tvrtki RIJEKAMETALI d.o.o.

Iste nekretnine, sudeći prema raspoloživoj dokumentaciji, za cijenu od 430.000,00 kn dana 12. prosinca 2007. godine kupili su Ante Lukanović iz Kastva, Ćikovići 7 i Marija Lukanović iz Kastva, Ćikovići 7. Marija Lukanović je potom svoj suvlasnički dio u istim nekretninama u k.o. Vrata darovala Anti Lukanoviću dana 27. prosinca 2011. godine, da bi istoga dana Ante Lukanović temeljem Ugovora o unosu nekretnina u društvo iste unio u trgovačko društvo MODERN LINE d.o.o.

Malverzacije s procjenom zemljišta

Zanimljivo je da je prilikom unosa nekretnina u društvo MODERN LINE d.o.o. Klana angažiran sudski vještak koji je vršio procjenu vrijednosti predmetnih nekretnina na način da ih ne procjenjuje kao cjelinu, premda iste predstavljaju prostornu cjelinu, već ih procjenjuje kao pojedinačne nekretnine. Vještak, također, nije procjenjivao nekretnine kao poljoprivredna zemljišta, već svoju procjenu daje kao da se radi o nekretninama unutar građevinske zone, premda u svom nalazu istodobno navodi da su iste izvan zone gradnje.

Isto tako, vještak niti ne procjenjuje nekretnine i njihovu postojećem stanju već ih uspoređuje s građevinskim parcelama na istom području na kojima su već izgrađeni objekti, a pozivajući se na navodne glavne projekte za gradnju na nekretninama koje procjenjuje.

Na takav način vještak, sudeći po dokumentaciji, još koncem 2011., dolazi do nalaza kojim daje procjenu vrijednosti poljoprivrednih nekretnina kao da se radi o izgrađenim parcelama unutar građevinske zone, iako su te nekretnine i dana izvan zone gradnje.

Šest puta veća cijena

Tri dana nakon opisnog postupanja trgovačko društvo MODERN LINE d.o.o. prodaje nekretnine za cijenu od 3.530.358,70 kn trgovačkom društvu RIJEKAMETALI d.o.o. čiji direktori ne traže procjenu svoga vještaka već "zdravo za gotovo" uzimaju spomenutu procjenu vještaka trgovačkog društva MODERN LINE d.o.o. Klana i plaćaju šest puta veću cijenu od stvarne.

Kako bi se ostvarila opisana kupoprodaja trgovačko društvo RIJEKAMETALI d.o.o. zadužuje se kod poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj, a iste kredite subvencionira Grad Kastav, čiji je gradonačelnik ujedno i savjetnik u poduzeću koje je na ovaj način priskrbilo znatnu materijalnu korist.

Na temelju ovih pokazatelju istražitelji su došli do osnovane sumnje da je trgovačko društvo RIJEKAMETALI d.o.o., kroz postupanja svojih direktora Srđana Russa i Luke Vrbanića, kroz opisanu kupnju zemljišta za cijenu gotovo šest puta veću od tržišne, protuzakonito financiralo poslovanje trgovačkog društva MODERN LINE d.o.o. Isto tako, postoji osnovana sumnja da je kroz kredite sufinancirane od Grada Kastva, čije je gradonačelnik savjetnik i brat direktora MODERN LINE d.o.o., a ujedno i sin vlasnika tvrtke.

Građevinski poslovi i subvencioniranje kredita iz proračuna

MODERN LINE d.o.o. istovremeno na nekretninama upisanima u zk.ul.br. 2048 k.o. Viškovo, koje su u vlasništvu Srđana Russa i Nina Luke Vrbanića kao fizičkih osoba, gradi stambenu zgradu. Osobe bliske istrazi navode kako postoji osnovana sumnja da će materijalnu korist od prodaje spomenutih stanova ostvariti Russo i Luka Vrbanić. Sve to ukazuje na nezakonit način izvlačenja djela sredstava kojima se MODERN LINE d.o.o revanšira direktorima RIJEKA METALA d.o.o., Russu i Vrbaniću zbog prihvata višestruko veće vrijednosti nekretnine nego što ona u stvarnosti vrijedi.

Inače, Grad Kastav godinama je iz proračuna subvencionirao kamate raznih kreditnih linija koje su imali RIJEKA METALI d.o.o. pa se tako opravdano sumnja da gradska vlast na čelu sa gradonačelnikom u najmanju ruku pogoduje navedenom trgovačkom društvu.

Poznavatelji prilika u Kastvu ističu kako je očito da se gradonačelnik Ivica Lukanović „zaigrao“ jer je istražiteljima ostavio čvrste materijalne dokaze koji nedvojbeno dokazuju zavidnu razinu korupcije. Pošto je Kukuriku koalicija formirana upravo u istoimenom restoranu u Kastvu, gradonačelnik Lukanović (SDP) se očito smatrao nedodirljivim za istražitelje i hrvatsko pravosuđe.

Pod sumnjom i financiranje uređenja restorana "Kukuriku"

Cijeli slučaj, kako doznajemo, predmet je obimne istrage i SDP-ov gradonačelnik Lukanović bit će prinuđen, na za to predviđenom mjestu, pojasniti cijelu ovu situaciju. Međutim, čini se da to nije sve. Sudeći prema insiderskim informacijama, zanimanje istražitelja pobudilo je financiranje uređenje restorana Kukuriku, a za koje je jamstvo dao Grad Kastav.

Zanimljivo je da je cijela ova korupcionaška trakavica već duže vrijeme jedna od tema o kojoj se potiho govori. Međutim, činjenica da je Kukuriku koalicija na vlasti u Republici Hrvatskoj, SDP u Primorsko-goranskoj županiji i gradu Kastvu, a njegov gradonačelnik Ivica Lukanović već godinama „vedri i oblači“, ne samo u gradu Kastvu, nego i  na širem području Primorsko – goranske županije, pa je sve skupa znatno otežavalo pokretanje istrage.

Međutim, kako se neslužbeno doznaje, USKOK je već otvorio istragu u ovom predmet, a kako sad stvari stoje slijedi i vrlo skoro podizanje kaznene prijave.

 

V. Lju.