Damir Pešorda: Politika kontinuiteta

Teško je u hrvatskoj politici naći pitanje prema kojem se ta ista politika odnosi dosljedno. Reklo bi se da je u hrvatskoj politici od osamostaljenja do danas samo diskontinuitet kontinuiran. Ipak, ima jedno pitanje u kojemu se može iščitati stanoviti kontinuitet u hrvatskoj politici, to je politika prema Bosni Hercegovini, odnosno prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

Višnja Starešina: Maršal Tito ponovno jaše Zagrebom

Sretan vam Dan državnosti. Taj 30. svibnja 1990. bio je onaj dan u hrvatskoj povijesti kada je nakon 45 godina jednopartijske komunističke diktature, u skladu s rezultatima prvih višestranačkih izbora, konstituiran Hrvatski državni sabor. Bio je to prvi korak u gradnji suvremene, europske hrvatske države.