Na Google mapama sada možete pronaći zemljovide masovnaih grobišta Titovih komunističkih zločina počinjenih na koncu i nakon službenog završetka II. svjetskog rata.

Prikaz lokacija grobišta, logora, zatvora, željezničkih postaja i transportnih puteva izradio je član udruge Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”, Miljenka Klarića obuhvaćao je logore u Austriji te logore i grobišta u Republici Sloveniji.

U posljednja dva mjeseca ta verzija je nadopunjavana i proširena grobištima i putevima Križnog puta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U ovom trenutku dostupne su dva zemljovida - jedan za grobišta i logore u Sloveniji i drugi za one u Hrvatskoj i BiH.

Svi podaci o grobištima preuzeti su iz knjige „Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobištč 2005-2008“ (Ljubljana, 2009.). Dodatni podaci o pojedinim grobištima (rubrika Fusnota) preuzeti su iz knjige „Prikrivena grobišta Hrvata u Republici Sloveniji“ autora Mitje Ferenca i Želimira Kužatka (Zagreb, 2007.).

Riječ je o prvoj verziji koja će u budućnosti biti nadopunjavana i proširivana.

 

D.Š.