Nedavno je francuska TV3 Paris Il de France emitirala  dokumentarni film u pet  nastavaka naslovljen,, Pasija u umjetnosti,,. U filmu se govori o motivima Kristovog raspeća u likovnoj umjetnosti od srednjeg vijeka do danas.

U četvrtom nastavku naslovljenom ,, Picasso i XXstoljeće,, uz čuvenu Picassovu sliku ,, Kristovo raspeće,, prikazana je  slika Dimitrija Popovića ,, Raspeće,,.  O slici je govorila likovna kritičarka Magdalena  Sawczuk istaknuvši kako se radi o posebnom djelu koje tretira  temu raspeća na do sada neuobičajen način prikazujuću Kristovo raspeto tijelo s leđa. Istakla  je također kako umjetnici XXstoljeća radikalno  mijenjaju uobičajene tradicionalne kodove u prikazu ove teme.

U istom nastavku prikazana su još dva djela na temu raspeća , francuskog klasika Jacquesa  Villona ( brata Marcela Duchampa) i poljskog suvremenog  slikara Artura Majke. Serijal se završava sa slikom ,, Raspeće,, Dimitrija Popovića.

 

Miroslav Pelikan