Josip Jović: Mesićeva potpora beogradskim klevetama

U povodu sudske rehabilitacije Alojzija Stepinca, s najviših mjesta srbijanske politike čuli su se gnjevni komentari kako je kardinal bio nacistički ideolog, gotovo ravan samom Adolfu Hitleru. Beogradski šovinisti, čije su fascinantne laži, (samo)obmane i pretjerivanja dio nacionalnog folklora, uvijek će u Hrvatskoj samoj naći pojedince koji će prisnažiti njihove klevete.