Zasjedanje Redovitoga provincijskog kapitula Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca nastavljeno je u srijedu 21. veljače u Zagrebu. U prijepodnevnim satima braća su u radu po skupinama raspravljali o molitvenom i bratskom životu franjevačkom identitetu, o početnoj i trajnoj formaciji, o pastoralnom djelovanju i apostolatu te misijskom djelovanju u odnosu na prošli Četverogodišnji plan i program (od 2014. do 2018. godine) te u prvom dijelu poslijepodnevnoga rada iznijeli svoja izvješća.


Na svojoj trećoj sjednici, koja je započela zazivom Duha Svetoga, Redoviti provincijski kapitul ponovno je izabrao za provincijalnog ministra fra Josipa Blaževića za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Fra Josip Blažević rođen je 16. ožujka 1969. godine u Šiškovcima pored Vinkovaca. U Red franjevaca konventualaca stupio je nakon završetka srednje škole i odsluženja vojnog roka 1988./89. godine.

Prve redovničke zavjete položio je 25. kolovoza 1991. u Cresu, a svečane 4. listopada 1994. u Zagrebu. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Za svećenika ga je zaredio zagrebački nadbiskup i metropolit kardinal Franjo Kuharić 29. lipnja 1996. godine u Zagrebu. Od 1996. do 2000. godine obnašao je službu župnoga vikara u župi sv. Antuna Padovanskoga u Zagrebu. Od 2000. godine nastavlja poslijediplomski studij na Papinskom sveučilištu „Gregoriana" u Rimu. Licencu iz fundamentalne teologije postigao je 2002. godine s temom Vjera kao terapija. Sučeljenje kršćanskoga gledišta i nauka Sri Sathyja Sai Babe. Na istom sveučilištu nastavlja doktorsku disertaciju dok nije zbog pastoralnih potreba u Provinciji 2003. premješten na službu župnoga vikara u župu Bezgrešnoga Srca Marija u Vinkovce. S najvišom ocjenom (summa cum laude) doktorirao je 2009. godine na spomenutom sveučilištu s temom Iskustvo ljudskoga tijela u međukulturalnome kontekstu. Kritičko sučeljavanje teorija o „energijskim centrima" (čakrama) i filozofsko-teoloških spoznaja Maxa Schelera i Karola Wojtyle.

Autor je više knjiga: Proroci Novog dobra, Sai Baba i/li Isus Krist, Joga i kršćanstvo, Sve što katolik treba znati o reikiju, Halloween – poganstvo staro i novo te enciklopedijskog priručnika New age i kršćanstvo. Organizator je simpozija, seminara, studijskih putovanja te urednik više zbornika radova. Bio je duhovnik zagrebačke podružnice Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva, član Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za nauk vjere, član Etičkoga povjerenstva Psihijatrijske bolnice Vrapče itd.

Od 2006. godine obnaša službu magistra klerika i sudjeluje u radu uprave Provincije, a 2010. godine izabran je za vikara Provincije. Od 12. ožujka 2014. godine obnaša službu provincijalnoga ministra i glavnoga i odgovornog urednika izdavačke kuće i časopisa Veritas.

 

M.M.