Sveti Otac je utemeljio Treći odjel Državnog tajništva pod nazivom Odjel za stalno diplomatsko osoblje Svete Stolice, ojačavši sadašnji Ured delegata za papinska predstavništva, priopćio je 21. studenoga Tiskovni ured Svete Stolice.


Odjelom, koji će potpadati pod Državno tajništvo, predsjedat će delegat za papinska predstavništva (trenutačno tu službu obnaša mons. Jan Romeo Pawlowski). Imat će za cilj pokazati pažnju i blizinu Svetog Oca i vodstva Državnog tajništva stalnom diplomatskom osoblju. U tu svrhu delegat za papinska predstavništva osigurat će redovite posjete sjedištima papinskih predstavništva.

Treći odjel bavit će se isključivo pitanjima koja se tiču osoba koje rade u diplomatskoj službi Svete Stolice ili se za nju pripremaju, kao što su na primjer izbor, početna i trajna izobrazba, uvjeti života i službe, napredovanja, dozvole itd.

U ostvarivanju tih zadaća uživat će pravu autonomiju i, istodobno, nastojat će uspostaviti blisku suradnju s Odjelom za opće poslove (koji će se nastaviti baviti općim pitanjima papinskih predstavništava) i Odjelom za odnose s državama (koja će se nastaviti baviti političkim aspektima rada papinskih predstavništava). U tome smislu, delegat za papinska predstavništva sudjelovat će, zajedno sa zamjenikom za opće poslove i državnim tajnikom za odnose sa državama, na tjednim koordinacijskim sastancima kojima će predsjedati državni tajnik. On će također sazivati i voditi ad hoc sastanke za pripremu imenovanja papinskih predstavnika. Konačno, on će zajedno s predsjednikom Papinske crkvene akademije biti odgovoran za izbor i izobrazbu kandidata.

 

M.M.