Izjava Mostova ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića da bi, izbrišu li se sva lažna prebivališta, srpska manjina u Vukovaru pala ispod 30 posto i izgubila pravo na dvojezične natpise, izazvala je buru reakcija na javnoj sceni.

Reagirali su mnogi - od bivšeg SDP-ova ministra Arsena Bauka, preko Ruže Tomašić do gradonačelnika Vukovara, Ivana Penave.

-Unatoč tomu što smo kreatorima kaosa na čelu s Milanovićem, Ostojićem i Pupovcem, a riječ je o razdoblju od kraja 2013. i 2014. godine, predočili podatke imenom i prezimenom o 400 osoba s lažnim prebivalištem i adresama u Srbiji i BiH, unatoč podacima iz osnovnih škola koji govore o 20 posto djece, pripadnika srpske nacionalne manjine, i unatoč identičnim podacima iz vrtića nijedan argument nisu uvažili - naveo je gradonačelnik Penava.

Ni "etnobiznismen" Milorad Pupovac nije propustio reagirati na ovu temu.

-Kada Vi, ministar unutarnjih poslova, ne znate ili namjerno previđate razliku između Zakona o prebivalištu, Zakona o popisu birača i Zakona o popisu stanovništva, onda postoje svi razlozi za pitanje – postoje li i elementarne pretpostavke za ostvarivanje manjinskih prava. Ministre, pravo na službenu upotrebu jezika i pisma manjine ne temelji se na popisu birača već na popisu stanovništva! Zato nemojte obmanjivati javnost da ćete time riješiti problem ćirilice - istaknuo je Pupovac u dopisu upućenom tehničkom ministru MUP-a.

Bivši ministar uprave Milanovićeve vlade koja je uvela ploče s dvojezičnim natpisima, smatra da je riječ o predizbornoj retorici.

-Mislim da se radi o predizbornoj rečenici koja nema veze s hrvatskim zakonima ni s ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Dakle, prava na uporabu jezika i pisma ostvaruju se temeljem popisa stanovništva, a ne temeljem evidencije prebivališta, barem prema važećem zakonu - ustvrdio je Arsen Bauk.

>>

Srbijanski ministar policije Nebojša Stefanović ocijenio je Orepićevu izjavu "skandaloznom".

-Na taj način pokušava se uskrati pravo na jezik i pismo čak i malom broju Srba koje još nisu protjerali iz Hrvatske - istaknuo je Stefanović.

 

R.H.