U sklopu 29. Knjige Mediterana, u ponedjeljak, 25. rujna u HAZU Split predstavljena je knjiga „Dostojan vojnik Jelačića Bana: Autobiografski zapis Dalmatinskog namjesnika Gabrijela Rodića“ Marka Trogrlića, profesora na katedri za novovjekovnu i suvremenu povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Knjiga je objavljena u nakladi Leykam international iz Zagreba i Odjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Knjigu su predstavili prof. Josip Vrandečić, prof. Edi Miloš i sam autor. Program je vodio prof. Ivan Bošković.

Predstavljajući knjigu prof. Josip Vrandečić je kazao da je knjiga autobiografska, Rodić je vojnik, piše jednostavnim stilom, sažimlje duh Austrije. Riječ je dakle ovdje o vrlo zanimljivu historiografskom štivu iz autorskog pera prof. Trogrlića.

Knjiga sadrži s njemačkog na hrvatski jezik prevedene, znanstveno-kritički obrađene i priređene autobiografske zapise nekadašnjeg dalmatinskog namjesnika Gabrijela baruna Rodića (1812. – 1890.), koji se čuvaju u bečkom Ratnom arhivu. Ova građa je dragocjeni uvid u svakodnevnicu i političku dinamiku Dalmacije, tadašnje najjužnije habsburške pokrajine, i Habsburške Monarhije općenito. Rodićev lik i djelo, stavljeni u širi kontekst političkih i drugih prilika Monarhije, i Dalmacije te susjedne Bosne i Hercegovine, prikazani su uvodnoj studiji pod naslovom Gabrijel barun Rodić (1822.-1890.). Na tu autorovu Uvodnu studiju nastavlja se Excursus (O Rodićevim autobiografskim zapisima i načinu njihova priređivanja), potom slijedi kritički tekst Rodićeve Autobiografije u poglavljima: Vojničko stasanje, Uz bok Jelačiću banu, Od Transilvanije do južnog Jadrana, Junaštvo pred Custozom, Usred bokeljske „krvave drame“, Namjesnik i vojni zapovjednik Dalmacije, Pred ponovnom pobunom u Boki i Umirovljenje. Sve je popraćeno prilozima: Prikazom Rodićevih zasluga u zbivanjima u južnoj Dalmaciji 1869./1870. godine, Tekstovima iz Narodnog lista, Smotre Dalmatinske, Obzora, Pester Lloyda te iz bečkih Neue Freie Presse. U prilozima se nalazi i faximil njemačkog izvornika Rodićeve Autobiografije pod naslovom:„Feldzeugmeister Gabriel Freiherr von Rodich: Autobiographie“. Knjiga karte, popis kratica i pokrata, pregled izvora i literature te kazala osobnih imena i mjesta.

Prof. Marko Trogrlić se zahvalio svima koji su pomogli da knjiga ugleda svijetlo dana, prevoditeljima, recenzentima, a posebno urednici Eugeniji Ehgartner.

 

Dragica Zeljko Selak