Tehnički ministar kulture Zlatko Hasanbegović upozorio je u utorak kako se treba kloniti teških riječi kada se govori o aktualnoj situaciji na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

-S jedne strane postoji autonomija sveučilišta i procedure koje jasno propisuju izbore dekana, a s druge strane, ono što je ključno, to je sloboda studentskog aktivizma. Ovo je studentski aktivizam jedne ideološke provenijencije, a sutra će se pojaviti aktivizam neke druge provenijencije. Sveučilište je bilo, a trebalo bi biti u krajnjoj liniji jedna vrsta žarišta studentskoga bunta, naravno u skladu sa zakonom i bez poziva na bilo kakvo nasilje - izjavio je ministar Hasanbegović. 

Ministar kulture bio je u Muzeju Mimara, gdje je uručio nagrade "Vicko Andrić" za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj.

 

M.M.