Republika Hrvatska je pravno i poslovno neuređena država i kao takva nema budućnosti. Ona je više komunistička nego li demokratska jer njezini zakoni su najviše komunistički ili su neka mješavina zakona u velikom neskladu, a to sputava slobodno političko djelovanje i poslovanje. 

Najveći problem hrvatske države je sustav i ustrojstvo državne, područne i lokalne uprave. Najprvo treba ukinuti pojam lokalna samouprava jer to je razlog zašto se neki župani i načelnici ponašaju kao despoti. Postoji samo državna i lokalna državna uprava, a najmanje samouprava. Županije, gradovi i općine su zamjenile Kalmetine i Nadanove ''Remorkere'' u Hrvatskoj, a to nam pokazuje da moramo mjenjati sustav i ustrojstvo države. Zar nam to ne dokazuju istarska županija, grad Pula i njihov ''Uljanik''?

Komunistički sustav i ustrojstvo treba mijenjati jer jedino tako u Hrvatsku se može uvesti demokracija i razvoj privatnog poduzetništva, a to ne mogu učiniti baštinici komunističke svijesti pa ni nestručan i nesposoban ministar Kuščević. Bez promicanja privatnog poduzetnišva nema napretka. Država se mora osloboditi vlasništva u poduzećima prije nego se ta poduzeća opljačkaju i nakon toga likvidiraju. Uljanik je postao ''Remorker'' državnih pljačkaša. Tko je prodao ''Uljanik'' i ''3. Maj'' morao bi snositi kaznenu i financijsku odgovornost jer se očigledno radi o kriminalnom činu jer se samo radi o pranju pokradenog državanog novca. Politiku, dakle, treba ukloniti iz privatnog poslovanja jer politika nas je u posljednje vrijeme dva puta opljačkala – Agrokor i Uljanik.

Ne može neko utilitarno općinsko poduzeće vršiti usluge bez ikakve konkurencije. Ne mogu i ne smiju se općinski vijećnici zaposliti u općinskim poduzećima niti bi se smjele zaposliti njihove obitelji i rodbina. Tako se pljačkaju porezni obveznici, a eklatantan primjer takve pljačke je općina Vir. Zašto se to događa kriv je hrvatski zakonodavac jer je ozakonio komunističke umjesto demokratskih i tržišnih zakona za jedinice državne uprave. Zbog takvih zakona neki župani i načelnici rade što ih je volja, a neki od njih žive na visokoj nozi na uštrb poreznih obveznika bez ikakve odgovornosti prema njima. Obitelji prodaju svoje glasove načelnicima i tako kupuju zaposlenje za svoje nesposobne i nestručne članove. To nije demokratska odgovornost nego uhljebništvo koje razara svaku zajednicu. Zar ne bi trebalo ograničiti mandate političara na istoj funkciji?

U Viru ima mnogo ''vikendica'' čiji vlasnici plaćaju najviše moguće poreze i namete, a naplaćuje im se odvoz smeća za cijelu godinu i naplaćuje im se i boravišna taksa na njihovu obitelj, rodbinu i prijatelje, što znači da se virski vikendaši pljačkaju i kontroliraju u njihovom domu bez ikakvih posljedica. Ako plaćaju porez na vikendice, ne bi smjeli plaćati komunalije, posebice ako u tim vikendicama borave par mjeseci godišnje. Što se dogodilo sa nepovredivosti doma i privatnosti ako redari snimaju tko vikedašima ulazi u dom? Zašto bi oni plaćali komunalne doprinose ako im nije boravište u općini Vir? Zašto ne uvedemo poreze na nekretnine? Koliko su samo vikendaši uplatili za legalizaciju, ali i taj novac je nekako ispario bez da je izgrađena ikakva infrastruktura, a općina Vir je imala najvišu cijenu legalizacije objekata u državi.

Općina Vir ima desetak (?) općinskih poduzeća u kojima se zaposlenici igraju skrivače jer ih subvencira općina. Međutim, moraju doći na svaku zabavu koju organizira načelnik preko općinskog poduzeća ''Vir turizam'' ako žele zadržati posao u općini. Inače, prijeti im se otkazom. Zašto općine osnivaju svoja poduzeća ako je državni cilj promicanje privatnog malog poduzetništva? Zar ne bi bilo jeftinije ako općinske usluge vrše privatni poduzetnici?

Nadzorne odbore u općinskim poduzećima čine vijećnici i ako dobiju više nadzornih odbora, oni mjesečno sa plaćom mogu zaraditi i do desetak tisuća kuna bez ikavog radnog vremena, osim 5-6 sjednica Općinskog vijeća godišnje. Nadzorni odbori nikada ne zasjedaju jer većina vijećnika nije dorasla toj funkciji, ali se zbog sjednica NO troši prekomjerno novac na iće i piće u općinskoj menzi, a tako se na pokvaren, nezakonit i lupeški način financira općinsko gubitničko poduzeće ''Vir turizam''. Nisu li takva poduzeća izvor korupcije u novčanim transakcijama i prigodom izbora? Kakva je to demokracija ako se na taj način kupuju i dobivaju izbori od strane sjedećih načelnika. Glasovi se daju zbog uhljebljena, a ne zbog političkog programa za općinu.

Taj isti ''Vir turizam'' je plaćao nekim vijećnicima bezbroj putovanja diljem Europe i to, kako se priča, uz bogate dnevnice i boravak u najskupljim hotelima jer su navodno promicali virski turizam. Nije li to zadaća turističke zajednice i njezinih zaposlenika? Kako tih viječnika ne poznaje ni jedan strani jezik pa se pitam kako mogu promicati bilo što u sztranoj državi? Ako tome pridodamo velik broj udruga koje dobivaju novac od općine, novac koji se isplaćuje za novrođenčad i troškove vrtića, onda općini Vir ne ostaje ni kune za infrastrukturu, mada su nameti najveći u državi. Nije li možda netko od promotera virskog turizma u drugim državama registrirao poduzeća za pranje hrvatskog pokradenog novca?

Ako je demografija državni problem, onda bi brigu o tome trebala voditi država umjesto općina jer je lakše nadzirati troškove i manja je korupcija. Isto vrijedi i za vrtiće. Uz ovoliku nezaposlenost ne trebaju nam dječji vrtići nego godinu dana predškolskog odgoja, dakle, u sklopu škola ako ne želimo stvoriti pionire koji razmišljaju kao roboti. Djecu trebaju i moraju odgajati u njihovom formiranju roditelji.

Koliko se novca investiralo u infrastrukturu općine Vir? Ništa osim nasipavanja prirodne obale od strane općinskog poduzeća ''Vir održavanje'' i gradnjom nekvalitetnih prometnica na tim nasipima, a toliko se troši na promociju turizma mada općina Vir nema ni jednu uređenu plažu. Kakve su to plaže ako uz glavu kupača dok se sunčaju poredani kao sardine jure automobili? Kakva se infrastruktura u općini Vir izgradila porezima poreznih obveznika? Što se napravilo u posljednjih 16 godina, trebao bi netko pojasniti. Ako je prema nekim procjenama kroz proračun u općinu Vir ušlo gotovo milijarda kuna i ako su glavnu cestu izgradile Hrvatske ceste zajedno sa rasvjetom, a vodovodna i kanalizacijska mreža su investicije Hrvatskih voda, onda je općina investirala u općinsku infrastrukturu upravo ništa.

Gdje je nestao toliki novac, netko bi se trebao upitati? Zašto se u Viru priključak na vodu i kanalizaciju plaća ponekad i do 20 tisuća kuna, a radove izvodi općinska firma ''Vodovod Vir''. Zar priključke nije trebao osigurati izvođač vodovodne i kanalizacijske mreže umjesto osnivanja općinskog poduzeća ''Vodovod Vir''? Zašto je izvođač radova ''Vodoinstalacija'' koje izvodi vodovodnu i kanalizacijsku mrežu priključke prepustilo općinskom poduzeću ''Vodovod Vir''? Nedavno sam negdje pročitao izjavu jednog zadarskog vijećnika da je jedan od vlasnika ''Vodoistanlacije'' Božidar Kalmeta koji je kao ministar općini Vir dpdjelio 300 milijuna kuna za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže, što znači novac je dodjelio svojem poduzeću. To privatno poduzeće je istovremeno posudilo virskom načelniku 100 tisuća eura. Razuman čovjeki mora postaviti pitanje: Ne radi li se možda o načelnikovoj proviziji?

Očito, treba zakonom zabraniti općinama i manjim gradovima da osnivaju svoja poduzeća za održavanje i usluge jer oni bi morali svoje poslove davati malim poduzetnicima na natječajima, što bi bilo jeftinije i efikasanije za građane zbog konkurencije. Bez takvog poslovanja nikada nećemo riješti razdvajanje otpada. Zašto jedan privatnik ne bi preuzimao papiranti otpad, drugi plastični otpad i tako redom. Privatnici bi na poziv vlasnika preuzumili pune kontejnere bez molenja. Isto vrijedi i za sve vrste održavanja.

Koliko novaca općina Vir potroši na estradu, maškare, menzu, sport ili teretanu? Zar se tim poslovima ne bi trebali baviti privatni poduzetnici? Oktkuda novac 'Vir turizmu'' za tolike troškove ako ne iz proračuna općine? Zar sve to ne bi trebalo prepustiti privatnicima i udrugama? Gdje to u demokraciji općinski službenici i zaposlenici moraju jesti marendu u općinskoj menzi? Zar oni nisu slobodni ljudi koji sami odlučuju gdje i što će jesti? Kako onda promičemo privatno poduzetništvo?

Međutim, o vodovodu bi se trebale brinuti jedinstveno državno poduzeće s apodružnicam u svim županija i koje bi bilo investitor jer bi voda morala ostati u državnom vlasništvu. Isto vrijedi i za odvodnju? Investicije se ostvaruju dugoročnim kreditima i oni se naplaćuje korisnicima u vidu cijene. Danas u općini Vir vlasnici kuća ili stanova su investitori u ''Vodovodu Vir'' jer za priključak plaćaju i do 20 tisuća kuna po stambenoj jedinici, ali nemaju nikakvih udjela u takvim poduzećima. To je komunistički način poslovanja jer investitori nemaju nikakva prava. Koliko bi trebao koštati priključak na vodu i kanalizaciju ako ljudi plaćaju veću cijenu za njih nego li u Zadru ili Zagrebu?

Možda u Viru ima više od 15 tisuća stambenih jedinica, što znači da će vlasnici do konca vodizacije i kanalizacije za priključke platiti poduzeću ''Vodovod Vir'' gotovo 300 milijuna ili više kuna. Ako samo pogledamo nazive općinskih poduzeća u općini Vir, onda moramo shvatiti da se radi o nepismenim ljudima. Meni osobno je bio najsmiješniji naziv jedne ulice: ''Ulica Put Mula''.

Ista pravila bi morala vrijediti i za HRT na državnoj razini. Investitori i potrošači su obični građani, a njom upravljaju programsko vijeće, uprava i nadzorni odbor koje imenuje Sabor. Tko zastupa potrošače koji su ujedno i investitori, a ne koriste izravno usluge HRT? HRT mora postati neprofitna udruga ako je financiraju građani umjesto države. Zašto HRT-i pristojbu plaćaju oni koji imaju kabelsku ili satelitsku televiziju? Zašto pristojba nije naplaćena od tih kompanija? Koliko programa bi trebala imati javna televizija: jedan ili više? Istina je da javnoj televiziji treba samo jedan dobar program. Dakle, HRT bi trebala pod hitno ukinuti tri programa jer HRT potrošačima ne nudi baš ništa što bi informiralo gledateljstvo osim nametanja komunističkih laži. Nažalost, takve su i privatne televizije jer i one su u vlasništvu UDB-e i KOS-a.

Najveća greška u državi je učinjena kada je promjenjen Ustav i ukinut Županijski dom, a nisu ukinute županije. Danas uopće nije jasno tko zastupa županije u Saboru jer sabornici bi trebali zastupati pojedinca, a županci bi trebali zastupati županije. Tko zastupa interese županija? Na taj način je ukinuta demokracija jer bez Županijskog doma državom vlada jednoumlje. Možda je trebalo smanjiti broj županija, ali taj Dom nikako nije trebalo ukinuti. Možda je trebalo samo korigirati granice županija.

Međutim, trebalo bi smanjiti broj općina jer ni jedna općina ne bi smjela imati manje od 10 tisuća stanovnika sa odgovarajućim uslugama. Ako želimo zadržati ovoliko općina, onda je nužno uvesti volonterizam i na čelo općina postaviti administratore koji bi sprovodili odluke Općinskih vijeća, a svi općinski i županijski zastupnici bi morali morali postati volonteri ili honorarci. Ne može jedna mala država imati toliko uhljeba i razvijati malo poduzetništvo i tržišno gospodarstvo bez pljačka poreznih obveznika koji se opterećujući visokim nametima.

Zašto bi Hrvati koristili pojmove skupština ili vijeće ako imaju lijepu hrvatsku riječ sabor? U Hrvatskoj bi trebali imati državni, županijski i općinski Sabor, ali i tomu se opire komunistička svijest. Župance i sabornike bi zvali državnim zastupnicima, a lokalce bi zvali županijskim i općinksim zastupnicima. Općine bi imale svoje zastupnike u Županijskom saboru kao i pojedinci jer Županijski sabor bi trebao imati dva doma isto kao i Državni sabor.

I nakon 26 godine u Hrvatskoj nema demokracije ni slobode jer zakoni su i dalje komunistićki, a takvi zakoni ne obećavaju bolju budućnost za hrvatsku naciju. Uvedena je totalna kontrola nad pučanstvom jer je došlo do zloporabe OIB-a, a on je stvoren zbog porezne uprave. Tko nam jamči da OIB netko neće zlorabiti? Koliko je meni poznato zlorabe ga svi. Nitko ne pita jadne i nezaposlene ljude zašto nisu mogli plaćati svoje račune? Zašto HRT ili utilitarnim kompanijama treba OIB korisnika usluga? Komu trebaju ovrhe sa zateznim kamamata dok su kamate na štednju minimalne? Nitko ne razmišlja da je OIB najveći uzrok iseljavanja Hrvata i bogaćenju nekih odvjetničkih društava na njihovoj nevolji jer se koristi za ovrhe, dakle, progone sirotinje.

Zar ovakve ovrhe ne bi trebalo ukinuti? Zašto se prodaju dugovi državnih poduzeća odvjetnicima? Zar to nije sramotno za jednu državu? Dugovi nisu obveznice? Zar FINU ne bi trebalo ukinuti i prepustiti sve transakcije bankama? Pa nisu ti hrvatski jadnici dizali kredite i investirali novac nego su izgubili posao zbog nesposobnosti politike da im ga osigura. Zašto politika ne dovodi investitore u Hrvatsku preko poreznih olakšica? Tako funkcionira kapitalizam?

Mnogi će se upitati zašto povezujem općinu Vir sa državnom pljačkom? Povezujem ih jer preko općina se pljačka država, dakle, porezni obveznici. I danas se pitam u što je utrošeno 300 milijuna državnih kunau općini Vir? Po načelnikovoj računici za spojiti sve objekte na vodu i kanalizaciju u općini Vir koštat će više milijardi kuna, a to je nemoguće. Naime, sve se radi bez projekta i troškovnika, a to omogućuje pljačku.

Zar je na sporednim ulicama kanalizaciju i vodovod trebalo ukopavati na 2 metra dubine. Više se potrošilo novca na šahtove nego na ukopavanje cijevi. Ako su voda i kanalizacija na istoj dubini, ne postoji li mogućnost kontaminacije vododvoda? O tome nitko ne razmišlja, a to nam pokazuje da se sve radi bez valjanih projekta.

Krešimir Novosel