Hrvatski narodni sabor BiH, krovna politička institucija Hrvata u BiH, sporazum Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića, ocijenila je neprihvatljivim za hrvatski narod u BiH.

Priopćenje HNS-a prenosimo u cijelosti:

-Hrvatski narodni sabor, kao institucija koja okuplja većinu legitimnih predstavnika Hrvata izabranih u zakonodavnu i izvršnu vlast u BiH smatra kako zaključci sastanka dvije stranke u Istočnom Sarajevu predvođene Miloradom Dodikom i Bakirom Izetbegovićem niti po načinu niti po sadržaju nisu prihvatljivi za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Zabrinjavajuće je i to kako je pokrovitelj tog okupljanja bio Ured delegacije EU u BiH na čelu sa svojim šefom L. G. Wigemarkom.

Rezultat tog sastanka je takozvani 'sporazum' čije dijelove smo mogli vidjeti u pojedinim medijima. Na žalost, opet se u Bosni i Hercegovini, zemlji dominantno tri konstitutivna naroda pravi greška na način da se iz dogovora isključuju legitimni predstavnici Hrvata, a poznato je kako je takva politika do sada uvijek bila  štetna za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Zabrinjavajuće je i neprihvatljivo kako se na bilateralnom stranačkom sastanku mijenjaju elementi Mehanizma koordinacije gdje se predviđa da u sastavu 'višeg tijela u sistemu koordinacije' nema predstavnika županija koje imaju jasne ustavne nadležnosti u mnogim pitanjima koje očekuju BiH na putu europskih integracija.

Glavno vijeće HNS smatra kako je uloga Vijeća ministara BiH po pitanju Mehanizma koordinacije grubo narušena i omalovažena u odnosu na dosadašnji stupanj postignutih dogovora. Također je jasno kako je nepotpisivanje pisma namjere prema MMF-u od strane bošnjačkih predstavnika bilo samo privremena opstrukcija u cilju postizanja cilja koji je sada vidljiv kao derogiranje pozicije županija u Mehanizmu koordinacije.

Glavno vijeće HNS traži od članova Hrvatskog narodnog sabora koji djeluju u institucijama BiH, a posebno od članova Vijeća ministara i zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH da odbace svaki sporazum koji bi isključivao neku od njenih ustavnih sastavnica a posebno iz procesa koordinacije prema EU.

Izjava Bakira Izetbegovićakako kako su on i Dodik pomogli "dogovoriti Mehanizam koordinacije između dva nivoa vlasti, državnog i entitetskog", otkriva više nego išta do sada kakvo je poimanje BiH od strane političkih predstavnika Srba i Bošnjaka tj. kao 'države' sastavljene kao dva istinski 'državna' entiteta, jednog srpskog, a drugog bošnjačkog. Da je drugačije, onda bi partner Dodiku za dogovor bio Predsjednik Federacije BiH Marinko Ćavara,  a stajalište države bi zastupala tri člana Predsjedništva BiH.

Ovaj 'sporazum' iznova potvrđuje potrebu da se Bosna i Hercegovina rekonstituira "na načelima federalizma i legitimnog političkog predstavljanja" što je jasno naznačeno u Rezoluciji Europskog parlamenta o napretku BiH iz veljače 2014. godine.

Glavno vijeće HNS BiH jasno poručuje kako nema nikakve budućnosti BiH bez Hrvata i svako dogovaranje mimo legitimnih predstavnika hrvatskog naroda okupljenih u Hrvatski narodni sabor je unaprijed osuđeno na propast.

Mjesecima smo bili svjedoci kako su napori hrvatskih predstavnika, a osobito oni koje je ulagao hrvatski član Predsjedništva Bih Dr. Dragan Čović i koji su imali za cilj ubrzavanje euroatlantskog puta BiH  bili opstruirani i od bošnjačke  i od srpske strane, što je dobro poznato predstavnicima međunarodne zajednice u BiH. Sada smo svjedoci kako ta ista međunarodna zajednica pozdravlja dogovor upravo onih koji su put BiH ka EU zloupotrijebili za određene unutarnjopolitičke ciljeve.

Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora upozorava i poziva legitimne političke predstavnike konstitutivnih naroda kako je o sudbini i budućnosti Bosne i Hercegovine moguće postići dogovor  u okviru zajedničkog dogovora, kompromisa i konsenzusa. Bilo kakvi dvojni aranžmani negiraju suštinu Bosne i Hercegovine i vode njenom nestanku.

Glavno vijeće HNS zahtijeva od institucija EU, a posebno od Republike Hrvatske kao članice EU, koja je i temeljem vlastitog Ustava, ali i temeljem činjenice da je potpisnica i jamac Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, kojima je uspostavljena današnja BiH, ne dopusti negiranje vrijednosti koje utemeljuje EU u državi koja ima namjeru postati njenim članom - stoji u priopćenju HNS-a.

 

M.J.