Gilbert Guillame, predsjednik Arbitražnog suda u Den Haagu, pročitao je odluke o teritorijalnom sporu Hrvatske i Slovenije na moru i kopnu. 

Sud je odlučio da Slovenija kroz hrvatske teritorijalne vode dobije spojnicu (junction) svojih teritorijalnih voda i međunarodnog mora, te da joj pripadaju tri četvrtine Savudrijske vale, objavio je predstavljajući konačnu odluku o razgraničenju Hrvatske i Slovenije na kopnu i na moru, javlja HRT.

Prema odluci Arbitražnog suda velika većina Piranskog zaljeva, odnosno Savudrijske vale pripada Sloveniji. Slovenija je dobila zaljev od ušća Dragonje do točke 45 30' 41,7'' sjeverne geografske širine  i 13 31' 25,7'' zapadne geografske dužine.

Linija ide od kraja kopnene granice na ušću Dragonje do točke A na liniji koja zatvara zaljev, a koja je na udaljenosti od rta Madona tri puta većoj od razdaljine od točke A do rta Savudrija. Takvo razgraničenje ostavlja veći dio zaljeva Sloveniji", kaže se u odluci. 

Od Suda se tražilo da utvrdi morsku granicu između dviju država u skladu s međunarodnim zakonom koji poziva na usvajanje linije ekvidistance, osim ako postoje druge specifične okolnosti, naglasio je sudac Guillaume. Sud je razmatrao treba li u ovom slučaju usvojiti liniju ekvidistance kao konačnu morsku granicu ili je potrebno zbog specifičnih okolnosti prilagoditi liniju ekvidistance, rekao je, dodajući da se morala uzeti u obzir posebna konfiguracija savudrijskog rta. Ta konfiguracija stvorila bi neproporcionlane suprotne učinke ako bi se koristila striktna linija ekvidistance. Iz toga razloga, sud je odlučio da linija ekvidistance mora biti prilagođena u korist Slovenije, rekao je predsjednik suda.

Odluka o razgraničenju Savudrijske vale i doticaju Slovenije s međunarodnim vodama na tragu je sporazuma iz 2001. između tadašnjih premijera Hrvatske i Slovenije Ivice Račana i Janeza Drnovšeka od kojeg je bivši hrvatski premijer odustao jer nije dobio potporu u Hrvatskom saboru.

Trenutno nema mjesta gdje je teritorijalno more Slovenije izravno spojeno na otvoreno more. Sud ima dužnost odrediti slovenski 'junction'. Sud utvrđuje da je pojam 'junction' područje koje povezuje teritorijalno more Slovenije s područjem otvorenog mora. Bit će oko 2,5 nautičkih milja i bit će spojeno na granicu koja je postavljena Osimskim sporazumima, rekao je predsjednik Guillame.

Sud definira pojam ' junction' kao vezu između teritorijalnog mora Slovenije i područja izvan područja teritorijalnog mora Hrvatske i Italije, pročitao je Guillaume. Odredio je da slovenski 'junction' do otvorenog mora bude područje u kojem brodovi i zrakoplovi imaju jednaka prava kao na otvorenom moru. Ova sloboda ne uključuje istraživanje, eksploataciju niti upravljanje prirodnih resursa na području ovog junctiona. Međutim, tu se računa sloboda kretanja, zrakoplova, brodova, kablova i cjevovoda. Te se slobode odnose na sve civilne i vojne brodove bez obzira iz koje su države. I ostali imaju pravo korisiti junction kada putuju u Sloveniju ili iz nje, bez obzira koje su iz države, rekao je Guillame.

Pravo komunikacije na području 'junctiona' ne može se ukinuti ni pod kojim okolnostima, rekao je sudac.

 

M.M.