Dok MOST zatečen brojem mandata i ulogom koju je dobio sastanči i na taj način pokušava prisiliti HDZ i SDP na međusobnu suradnju, u Hrvatsku i dalje nesmetano ulaze teroristi pomiješani s migrantima.

Naime kako doznajemo iz izvora bliskih Civilnoj zaštiti, migranti ulaze u skupinama po 57 u kojima je barem dvoje terorista. No, način na koji se hrvatske vlasti „bore“ protiv novonastale situacije zaista je zabrinjavajući.

Naime, pojedine osobe za koje postoje materijalni dokazi ili osnovane sumnje da su potencijalni teroristi, budu odvedeni u Županijski sud u Osijeku, odakle ih se šalje u kamp u Slavonskom Brodu, a odatle po mogućnosti dalje.

U prilog toj tvrdnji svjedoči i fotogradija snimljena 05. listopada ispred Županijskog suda u Osijeku, gdje su neki od migranata bili privedeni ali su nakon toga upućeni dalje prema Europi. Riječ je dakle o fotografiji snimljenoj tri dana prije nego je Ahmad Almohammad, jedan terorista koji je sudjelovao u terorističkim napadima u Parizu, uredno registriran u Opatovcu i nastavio svoj put dalje.

No Hrvatska je u vrlo teškoj situaciji u kojoj se ostatak Europe, u strahu od terorizma, ograđuje bodljikavim žicama, čime je premijer na odlasku novoj vladi, koju Božo Petrov naziva Vlada nacionalnog spasa, integriteta ili kojim sve imenom ne, ostavlja vrlo zamršenu sigurnosnu situaciju i složene odnose sa svim susjedima i ostatkom EU-a.

Uz činjenicu da takvu vladu rijetko tko želi ostaje nejasno i tko bi u toj vladi bio oporba? Furio Radin, sadašnje provladine udruge, mediji ili možda bi vlada sama sebi bila oporba. Stoga, zahtjev MOSTA može se gledati i kao zahtjev za diktaturu, jer ukoliko nema oporbe nema ni demokracije.

No vratimo se našim Azilantima, odnosno činjenici da se posljednjih nekoliko dana Hrvatsku puštaju samo izbjeglice, a ne i ekonomski migranti. Međutim, dvojbeno je tko je taj koji odlučuje tko su izbjeglice, i na temelju čega?

Odlučuje li o tome "kompetentni" Ranko Ostojić koji još uvijek čeka svoj vlak na stanici u Baranjskom Petrovom selu, ili možda Vesna Pusić koja je već ranije sve teroriste smjestila u bussines klasa.

No kako svaka fotografija govori više od tisuću riječi evo naših "izbjeglica" koji se uredno registriraju u Županijskom sudu u Osijeku. Odakle idu u Slavonski Brod i onda dalje prema Europi ...

 

V. Ljubanić