Vlada Zorana Milanovića je od Sabora tražila, i jednoglasno dobila, izlazak iz arbitražnog postupka sa Slovenijom. Na temelju jučer donesene odluke Sabora Vlada je danas i pokrenula taj postupak. I na tome stala.

Međutim, što dalje - kako organizirati život i nesmetan ribolov u spornom području, kako odgovoriti na moguće provookacije druge strane, kako zaštititi hrvatske ribare - pitanja su kojim bi se u Vladi i resornim ministarstvima morali pozabaviti.

Pravni vakuum nastao nakon odluke o izlasku iz arbitražnog postupka nije, niti može biti, kvalitetno rješenje.

Pravni stručnjaci upozoravaju kako bi Vlada Zorana Milanovića u narednim danima svakako morala nadomjestiti pravni vakum do koga je došlo pokretanjem postupka izlaska iz arbitraže. Poznavatelji ove problematike ističu kako je najlogičnije rješenje povratak na raniji režim.

- Vlada svakako mora donijeti odluku o povratku na privremeno rješenje u kome je mjerodavna crta sredine. Pravni temelj takvoj odluci morao bi biti na osnovi stajališta Republike Hrvatske izražen u saborskim Deklaracijama iz 1999. i na temelju ulaska Slovenije u EU 2004. sa svojim teritorijalnim morem od 180 km² i crtom sredine kao razgraničenjem u Piranskom zaljevu/Savudrijskoj vali - upozoravaju pravni stručnjaci.

Kako zaštititi hrvatske ribare?

Nema dvojbi da će naši susjedi u spornom području, po već ranije viđenim scenarijima, ići i na mogućnosti stvaranja novih incidentnih situacija na čijem bi se udaru prvi mogli naći hrvatski ribari.

Radi preventivnog izbjegavanja incidentnih situacija, Ministarstvo unutarnjih poslova svakako bi moralo napraviti premještaj pomorske policije iz Umaga za Savudriju.

Naime, par stotina metara od Savudrije nalazi se vojarna sa visokom osmatračnicom koja je opremljena s radarom, dalekozorom i drugom opremom, iz koje se kontrolira cijeli Tršćanski zaljev, uključujući i kompletne teritorijalne vode Republike Slovenije.

Hrvatski ribari u Savudriji smatraju kako im MUP treba osigurati preventivnu zaštitu.

-Pomorska policija trebala bi na tom mjestu biti stacionirana 24 sata. Sa osmatračnice odmah bi se uočio svaki pokret slovenske policije pa i vojske. Kod prve dojave, tj. izlaska Slovenske pomorske policije koja bi se kretala u pravcu granice, naša policija bi mogla intervenirati jako brzo - smatraju tamošnji ribari.

Uvjereni su kako Hrvatska policija iz Umaga, gdje je sad stacionirana, ne može kvalitetno zaštititi hrvatske ribare.

-Ako bi naša policija trebala intervenirati do granice sa Slovenijom iz Umaga trebalo bi joj najmanje pola sata, a u pola sata hrvatski ribar može biti uhićen i doveden relativno brzo u teritorijalne vode Slovenije gdje naša policija ne bi imala nikakvu ingerenciju - sa strahom poručuju ribari.

Na naš komentar kako bi takav potez u ovoj situaciji susjedna Slovenija mogla smatrati sigurnosnom prijetnjom, sigurnosni stručnjaci tvrde kako je to neosnovano.

- Slovenije nije bježala od vojnog zaposjedanja hrvatskog teritorija na Svetoj Geri. Ne vidim razloga zašto bi MUP RH u ovoj situaciju bježao od razmještanja policijskih snaga na vlastitom teritoriju - kazao je jedan od sugovornika s kojim smo razgovarali.

Nedvojbeno, Vlada Zorana Milanovića nalazi se pred donošenjem cijelog niza odluka kojima treba definirati novonastali pravni vakum. Ukoliko i Vlada, poput Sabora, nakon donošenja odluke o izlasku iz arbitraže ode na kolektivni godišnji odmor onda će to biti sasvim dovoljan pokazatelj da je riječ o još jednom igrokazu insceniranom u predizborne svrhe.

 

V. Ljubanić