U organizaciji Ogranaka Matice hrvatske u Splitu i Hrvatskog pomorskog muzeja Split predstavljana je knjiga Ite Praničević Borovac Sveci  i pomorci. Umjetnička baština pomorske tematike Dalmacije pod zaštitom svetaca, utorak, 24. Travnja, u 18. Sati, u HPM Split u Tvrđavi Gripe.

O knjizi su govorili red. prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić, s Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Splitu i red. prof. dr. sc. Branko Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu, dr. Danka Radić, ravnateljica Pomorskog muzeja Split te Hicela Ivona u ime Matice hrvatske Split.

Knjiga Sveci i pomorci: umjetnička baština pomorske tematike Dalmacije pod zaštitom svetaca posvećena je vrednovanju hrvatske pomorske baštine i u njoj su obrađeni različiti stupnjevi i vidovi očitovanja svetaca,pomorskih zaštitnika, kao što su: podizanje crkava i oltara, izrada slika, kipova, zavjetnih slika i predmeta, hodočašćenje i zavjetno darivanje crkava... autorica knjige osvrnula se na djelovanje i ulogu bratovština pomoraca i ribara u naručivanju umjetničkih djela posvećenih svecima, pomorskim zaštitnicima. Autorica nastoji nastojala odrediti koji su se kršćanski sveci štovali kao zaštitnici pomoraca na istočno-jadranskom prostoru u razdoblju između kasne antike i novog vijeka. Pratila je pojavu, razvoj i trajanje pojedinih pomorskih štovanja i njihov odraz u sakralnim likovima umjetnosti i sakralnom graditeljstvu Dalmacije između 4. i 11. stoljeća.

U knjizi se obrađuju raznovrsna likovna ostvarenja od arhitekture, slikarstva i kiparstva do nekoć nekonvencionalnih likova fenomena poput grafita, te se s obzirom na činjenicu da su neka djela značajna za pojedino povijesno-umjetničko razdoblje, a u drugim se epohama ne pojavljuju (barem ne u istom obliku kao ni snazi) onda su i metode rada različite i prilagođene građi koja se obrađuje. U knjizi su odabrana ona ostvarenja iz velikog opusa likovne baštine koja su za ovu temu najizravnije vezana. Knjiga je opremljena bogatim likovnim prilozima: crtežima, fotografijama i Kazalom.

 

Dragica Zeljko Selak