Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) jučer je, prvi put u svojoj povijesti, objavila javni dokument u kojemu daje mnogo informacija o svom ustroju, djelatnostima i procjenama. Posebnu pažnju SOA u svome dokumentu, čije dijelove prenosi Večernji list, posvećuje džihadistima.

U SOA-inu dokumentu stoji da je “od 2012. u sukobima u Siriji, a kasnije i u Iraku, sudjelovalo više stotina boraca iz država hrvatskog susjedstva. Pri tome su neki od njih pripadnici najradikalnijih islamističkih skupina koje se bore na tom području”.

No, zasad SOA nije identificirala osobe koje žive u RH a borile su se ili bore u „džihadističkim“ postrojbama. “Međutim, „džihadisti“ hrvatski teritorij koriste kao tranzitno područje... zapaža se i njihov povratak u matične države gdje oni predstavljaju značajan sigurnosni rizik”, navode u dokumentu.

I SOA registrira novinu da ovi sukobi sada “privlače i izvjesni broj žena koje sklapanjem šerijatskih brakova s „džihadističkim“ borcima odlaze u područje sukoba kao njihova potpora”. Inače, po dostupnim podacima hrvatska obavještajna služba najveći dio pozornosti usmjerava upravo prema BiH i regiji Sandžaka, te Crne Gore otkuda je do sada veliki broj pripadnika selefijskoga pokreta završio na ratištima u Siriji i Iraku.

Po procjenama, zabilježen je odlazak više od 140 pripadnika selefijskoga pokreta u Siriju i Irak iz BiH, a iz šire regije njih više stotina. Hrvatskim obavještajcima posebno su zanimljive ‘ključne figure’ selefijske zajednice koji djeluju u rubnim dijelovima BiH, ponajprije na području Cazinske krajine, Brčkog i području Hercegovine što je u neposrednoj granici s Hrvatskom, ali i zajednice u središnjoj Bosni.

Zabilježeno je da se upravo zatvorena naselja po uzoru na Gornju Maoču stvaraju na graničnim područjima s Hrvatskom što je i važno regionalno, ali i pitanje za sigurnost Europske unije. Ovi projekti financiraju se sredstvima arapskih zemalja, ali i sve brojnijih selefijskih zajednica iz Europe.

Analiza SOA-e pokazuje i stupanj sigurnosne ugroze koji RH prijeti iz susjedstva; “prostor jugoistočnog susjedstva ne predstavlja značajniju sigurnosnu prijetnju za RH. Bez obzira na izazove s kojima se suočavaju države u regiji, oni za sada nisu takve prirode da bi u bilo kojoj od njih moglo doći do oružanih sukoba ili da bi mogli ugroziti sigurnost RH”.

No, agencija navodi kako se ne mogu isključiti etnički i socijalni nemiri u susjedstvu, a koji bi, onda mogli utjecati na interese Republike Hrvatske, kaže se u izvješću.

 

M.M.