Pomoćnik srbijanskog ministra vanjskih poslova Goran Aleksić izjavio je za Tanjug da su Vukovarska i Šarengradska ada na Dunavu dijelovi Srbije jer se naslanjaju na srpsku obalu Dunava.

Pomoćnik srbijanskog šefa diplomacije kaže da Beograd, kod utvrđivanja međudržavne granice na Dunavu - traži da se poštuje načelo međunarodnog prava. A to je granica na sredini Dunava koja se, tvrdi - poštovala i kod razgraničenja drugih zemalja na toj rijeci. Naglasio je da je Srbija spremna spor riješiti bilateralno, a ako je potrebno - arbitražom ili na međunarodnom sudu.

-Ono što mi predlažemo je u skladu s međunarodnim pravom i praksom koja je primjenjena u razgraničenju između Njemačke i Austrije, Austrije i Slovačke te Rumunjske i Bugarske te Srbije i Rumunjske - istaknuo je Aleksić.

Podsjeća da Hrvatska zagovara drugačiji pristup.

-Hrvatska se zalaže za drukčiji pristup - da se granica treba odredi prema katastarskim česticama. To je nama neodrživ princip, jer bi tada granica, vjerojatno - presjecala Dunav na više mjesta", kazao je Aleksić.

Srbija smatra, dodao je Aleksić, kako se ovo pitanje "treba riješiti bilateralno i u dogovoru".

Sudeći po ovoj izjavi, izgleda da Hrvatsku očekuje još jedan granični prijepor, ovaj put - na istoku.

 

M.M.