U Nadbiskupskom kaštelu, Gospojska štrada 1 u Muzeju Grada Kaštela bit će otvorena izložba slika Ante Tadića, u organizaciji Društva za očuvanje kulturne baštine BIJAĆI, u petak, 14. srpnja 2017. godine, u 21,00 sat, u Kaštel Sućurcu.

Anto Tadić (Ante) rodio se 1947. u Velikoj Brusnici u Hrvatskoj Posavini. Pedagošku akademiju završio je 1975. godine u Splitu. Živi i radi u Splitu i u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu. Izlagao je samostalno, te je sudjelovao na brojnim skupnim izložbama. Član je Hrvatskog društva naivnih umjetnika.

U predgovoru katalogu kustosica Mirela Duvnjak je kazala: „Rijetko je naivno slikarstvo u Dalmaciji, nedovoljno istraženo i valorizirano, a već ga se uvriježeno naziva dalmatinskom naivom. Začetnikom dalmatinske naive smatra se Eugen Buktenica (Grohote, Šolta, 1914.–1997.) Još je autora koji se ozbiljno bave ovom inačicom slikarstva, ali koliko nam je poznato niti jedan osim Ante Tadića ne rabi tradicionalnu i zahtjevnu tehniku slikanja na staklu.

Anto Tadić kao mladić doselio se iz rodne Posavine u Split radi školovanja na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji, ponijevši sa sobom mladenačke crteže i slike rađene uljem na staklu. U Splitu je ostao, saživio se s mediteranskim ambijentom i postao Ante. Uz profesionalni rad odgojitelja Tadića ne napušta njegova iskonska potreba da slika i bira izražavati se u duhu naivnog slikarstva u kojem ujedinjuje geografsko i emocionalno ishodište s podnebljem odabranim za daljnji život...

Originalnost Ante Tadića upravo je u slikanju turističkog, mediteranskog ozračja Splita s njegovim prepoznatljivim kulisama, drevnom tehnikom ulja na staklu na slobodan i individualan način u ulozi slikara i neobičnog svjedoka prostora i vremena u kojem se našao.“

 

Dragica Zeljko