Josip Jović: Saucha, Hribar i korupcija

Gotovo svakodnevno na svjetlo dana izbije pokoja korupcionaška afera i čini se kako su svi tobožnji napori da se korupcija kao način poslovanja i života uopće iskorijeni iz društva za sada bez pravog rezultata.