Nojko Marinović, ratni zapovjednik obrane Dubrovnika umro je danas u 73. godini.

Prije nego što je imenovan zapovjednikom obrane, Marinović je zapovijedao trebinjskom vojarnom, a potom i 472. brigadom Jugoslavenske narodne armije.

Desetak dana prije početka napada JNA u Dubrovniku, 19. rujna 1991. prešao je u Zbor narodne garde, skupa s planovima JNA za napad na Dubrovnik te uspostavio obranu Grada.

Za vrijeme jednog izviđanja 1992. teško je ranjen kad je na putu prema Rijeci dubrovačkoj stao na minu koja je eksplodirala. Nekoliko je ljudi ranjeno, a među njima i sam Marinović. Geler ga je pogodio u glavu pa je oporavak bio dugotrajan. Umirovljen je osam mjeseci kasnije, zbog gelera koji mu nije odstranjen.

Marinović se rodio u mjestu Bruška u općini Benkovac 26. rujna 1948. Školovao se na Vojnoj akademiji od 1967. do 1971., dok je vojnu službu obavljao na Lastovu i Korčuli te u Trebinju.

Godine 1995. odlikovan je Redom kneza Domagoja s ogrlicom i Redom bana Jelačića, a u travnju 2003. svjedočio je o opsadi Dubrovnika u procesu protiv Slobodana Miloševića.

Iza Marinovića su ostali supruga i dvoje djece.

 

M.M.