U dvorani Općine Ston u četvrtak 29. svibnja 2014. održana je tribina Južnohrvatskoga ogranka Društva hrvatskih književnika. Bila je to prva tribina na kojoj su se  predstavili književnici članovi ovoga ogranka Vinicije Lupis, Dubrovnik/Kućište koji je ujedno i predsjednik Južnohrvatskoga ogranka DKH, Pero Pavlović iz Neuma, Hrvoje Barbir Barba iz Ploča, fra Miljenko Mića Stojić iz Širokoga Brijega, Frano Vlatković iz Orebića/Velike Gorica, Ljubo Krmek iz Čapljine/Metkovića i Stjepan Šešelj iz Zagreba/Opuzena.


Poseban gost tribine bio je predsjednik Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne Ivan Sivrić iz Mostara.

Pregledavajući dostupne dokumente Južnohrvatskog ogranka vidljivo je s koliko se ambicija i entuzijazma planiralo. Ogranak se u svome Okvirnom programu opredijelio za sadržajan pristup koji obuhvaća vlastitu nakladničku djelatnost, književne manifestacije, književnu tribinu i srodne programe te iznalaženje uvjeta za normalan rad.

Pored ciljeva koji su statutarno definirani ovaj je ogranak najavio skrb, koliko je u ovim vremenima moguće, o cjelinama: Istočne i Zapadne Hercegovine, Boke kotorske, otoka, dubrovačke okolice i šireg područja Neretve.

Nakladnička djelatnost ogranka bi se ogledala u tri ili više žanrovskih biblioteka koje bi obuhvaćale područja POEZIJA&ESEJ, ROMANI&PRIČE i POVIJEST&ETNOS

Književne manifestacije koje se planiraju su: MASLINI U LICE, festival književnosti u svrhu predstavljanja široj publici suvremene hrvatske poezije; HUMSKI DANI POEZIJE, kao regionalna književna manifestacija u suradnji sa Društvom hrvatskih književnika Herceg Bosne; NERETVANSKI KNJIŽEVNI, ZNANSTVENI i KULTURNI SUSRET u suradnji s Neretvanskom riznicom umjetnina i inih vrijednosti. Planiraju se također utemeljiti MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI s ciljem uspostavljanja međunarodne književne suradnje kao međusobne afirmacije književnog stvaralaštva, posebice u bližem susjedstvu: FBiH; Crna Gora; Italija; Albanija; Makedonija; Grčka; Turska.

Također, planira se sudjelovati na priredbama RIJEK S KAMENA (u Počitelju, krajem srpnja); VIDOŠKA PJESNIČKA NOĆ (na Rradimlji, u svibnju) te GRGUROVI HUKOVI (u Ravnom u rujnu).

Kada je riječ o književnim tribinama i srodnim manifestacijama one se planiraju uz Dan hrvatske knjige i u suradnji sa svim knjižnicama na širem etničkom području. Nastojat će se obilježavati obljetnice života i rada članova Ogranka i DHK, posebno preminulih; održavati književne susrete, predstavljati knjige i slično - osobito članova Ogranka.

Ističe se kao nužno suradnja s ostalim ograncima na širem etničkom području, kao i uspostavljanje suradnje s hrvatskim književnim organizacijama u inozemstvu.

Također će se nastojati pronaći način za bližu suradnju sa HR Radio Dubrovnikom, Dubrovačkim Vjesnikom, matičnim Kazalištem Marina Držića, Dubrovačkim ljetnim igrama te ostalim značajnim čimbenicima kulture na ovim prostorima.

Posebno se važnim ističe osmišljavanje suradnje sa Hrvatima u FBiH i BiH; Moliškim Hrvatima, Hrvatima Boke.

Programom se predviđaju i brojne druge aktivnosti koje trebaju pokazati pravi identitet ovoga ogranka

Ovdje je potrebno napomenuti kako je vrlo aktualno angažiranje Ogranka - na razini svih gradova hrvatskog etničkog/nacionalnog prostora – u smislu iznalaženja prostora i kupnje/doniranja opreme, (računalo, faks i drugo), kao neophodnih uvjeta za normalan rad Ogranka. Također se planira i izradba i postavljanje web stranice Ogranka i angažiranje u medijima o programu i radu Ogranka.

Nažalost prva tribina nije naišla na veliki odjek. Malobrojnu publiku činili su samo mještani, poklonici pisane riječi. Nije se pojavio nijedan novinski izvjestitelj. No to nimalo nije omelo zadovoljstvo prisutnih sjajnim recitacijama iznimnih pjesničkih i književnih ostvaraja. Uz čestitke pjesnicima, završetak tribine je obilježen darivanjem knjiga mjesnoj knjižnici, što je publika primila s vidljivim zadovoljstvom. Tim prvim korakom Južnohrvatski ogranka DHK, iako malo bojažljivo, započelo je, nadajmo se,  plodonosno kulturno putovanje.

 

Ivan Spitzanger