Vijesti

Čudnovati izbori

Kad bi se za posao u kojem su ključne ovlasti zapovijedanje vojskom i vođenje vanjske politike, te izbor zaslužnih osoba kojima se dodjeljuju državna odličja, javile četiri osobe koje su se za jedan takav – a radi se o poslu ili bolje rečeno dužnosti predsjednika Republike Hrvatske - nedavno kandidirale, malo bi koji trezveni poslodavac puno dvojio o izboru.

Dr. Franjo Tuđman – analiza, sinteza i praksa

Mnogo je onih kojima je dan analitički dar. Većinom, zaigrani uočavanjem, mjerenjem i ispitivanjem uzročno-posljedičnih veza među dijelovima, počesto zanemaruju cjelinu, u pravilu ni ne pitajući se o svrsi svojega rada. Provodeći vrijeme u stalnoj sumnji, nesposobni odijeliti bitno od nebitnog, nerijetko potvrđuju onu staru izreku kako puno analize vodi do paralize, nemogućnosti bilo kakvog djelovanja, čak niti uobličavanja neke suvisle misli.