Jedan dio građana prema epidemiji koronavirusa ponaša se kao na „Divljem zapadu“. Za njih „ne postoje“ mjere i upozorenja Stožera Civilne zaštite. Na taj način ne ugrožavaju samo svoje zdravlje i živote, već i svih oko sebe. Oni otvoreno provociraju, žele zbrku i paniku.

Naime, u ovoj i ovakvoj situaciji, koja je gora od ratnog stanja, kad zdravstveni radnici padaju s nogu, najoštrije kazne za te i takve bile bi najbolji „lijek“.

Međutim, nešto slično već smo vidjeli i 1991. Dok su se jedini borili i ginuli, drugi su se bezbrižno ponašali, kao – mene neće, ili mene se to ne tiče!

I tada je bilo, poglavito od „tatinih sinova“, da su pojedinci izbjegavali svoje obveze, umjesto da su se pridružili onima koji su, kao danas zdravstveni radnici, za njih stavljali glavu pod panj.

I ne samo to. Bili smo suočeni i s tzv. petom kolonom. To su bili ljudi koji su na razne načine proturali lažne vijesti, minirali obranu ili pak neprijatelju odavali pozicije sa svjetlećim raketama.

A ovi danas koji svjesno ugrožavaju druge, koji ne poštuju odluke Civilne zaštite nisu ništa drugo nego „peta kolona“.

Oni su nacionalni izdajnici i prema njima se tako treba i odnositi.

 

Mladen Pavković