Kultura

Novi ciklus Borisa Jagačića

Zabilježiti trenutke smiraja ,na obali ili na kontinentu,u gradu ili na moru,trenutke naoko nevažne,koji se redaju jedan iza drugoga,poput kockica tvoreći mozaik bez izrazite simbolike ili posebnog značenja uvijek je bio izazov i slikaru i snimatelju i fotografu.

Nova forma slikarstva Mladena Žunjića

Nastavljajući svoje neizvjesno ali uzbudljivo putovanje po oceanima likovnog i umjetničkog,zagrebački slikar Mladen Žunjić,ne zastaje ni trenutak,neprekidno je u potrazi za nizom ,jedinstvenim ciklusom slika,isključivo na velikim formatima platna,u ulju,akrilu,koji će ispuniti sve njegove,ključne autorske težnje i očekivanja.

Sakralni ciklus Mihovila Dorotića

Akademski slikar i akademski glazbenik Mihovil Dorotić istaknuti je hrvatski likovni umjetnik,autor kompleksnog opusa,izlagao je na nizu zapaženih samostalnih izložbi.

Neobuzdani kolor Vlade Tuđe

Slikar Vlado Tuđa,suvremeni je hrvatski likovni umjetnik,autor složenog i obimnog opusa koga čini niz logično povezanih ciklusa,u ulju i akrilu na platnu ili kartonu,ali sve na velikom formatu i sve izvedeno žestokim kolorističkim potezima.

Donacija Iris Bondora Dvornik

Dvadeset i osmoga siječnja otvara se izložba donacije istaknute hrvatske likovne umjetnice,akademske slikarice Iris Bondora Dvornik u Maloj dvorani Muzeja antičkog stakla u Zadru u povodu održavanja 17. Noći muzeja uz virtualnu izložbu na www.mas-zadar.hr.

Novi ciklus akvarela Bojana Doleneca

Od kada je posao nastavnika likovnog odgoja,akademskog slikara Bojana Doleneca odveo u Slavoniju,možemo reći kako u svakom novom ciklusu sve više sanja more,obale,valove,stijene,uzvisine iznad opakih voda,vjetrove i oblake,oživotvorujući svoju čežnju nizom akvarela u novome ciklusu,na formatu A 4.

Ciklus tekućih ulja Mladena Žunjića

Nakon nekoliko tamnih ciklusa,dijela opusa ulja i akrila s dominirajućim crnim površinama,oblicima,suvremeni hrvatski likovni umjetnik,autor vrlo plodne i domišljate produkcije,slikar Mladen Žunjić okrenuo se boji,izdašnom,bogatom,rasprskavajućem koloru,koji se kontinuirano kreće,tvoreći silno oslobađanje energije,poput davnog Velikog praska,početka širenja svemira iz točke neizmjerne gustoće a koja traje i danas.