Od kada je posao nastavnika likovnog odgoja,akademskog slikara Bojana Doleneca odveo u Slavoniju,možemo reći kako u svakom novom ciklusu sve više sanja more,obale,valove,stijene,uzvisine iznad opakih voda,vjetrove i oblake,oživotvorujući svoju čežnju nizom akvarela u novome ciklusu,na formatu A 4.

Akvareli živopisni,razigrani,ponegdje izrazito dramatični,kakvo je i vrijeme katkad na obali,uz more,boje su snažnije,izrazitije,nose biljeg energije.

Morski krajobrazi Bojana Doleneca žive žestoki život,tamo,očito je,ništa i nikada ne miruje,sve je u gibanju,taj je priobalni svijet vrlo pokretljiv,svija se prema vremenskim prilikama i neprilikama.

Istodobno,kao logični nastavak ovoga ciklusa slikar je pridodao i jedan akril u futurističkom stilu,koji naviješćuje buduće umjetničke poteze,a koji je po svemu,jedna od verzija slikarevog autoportreta.

Eksplozivniji kolor na nizu akvarela u ovom ciklusu također jasno govori o autorovoj budućoj orijentaciji i njegovim nedvojbenim namjerama,pa i promjeni u odabiru motivike.

Kolor je u prvom planu,kao i prisutnost gibanja energergije,sve je promjenljivo.

Očito je kako je novo klimatsko okruženje omogućilo Bojanu Dolenecu evidentnu oslobođenost doživljavanja likovnog,on hrabro i nezaustavljivo uranja u drugačije,dublje i strastvenije mogućnosti artističkog izražavanja.

 

Miroslav Pelikan