Logo

U organizaciji Književnoga krug Split, Sveučilišta u Splitu, u Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, u nedjelju, 20. rujna, u sklopu 32.Knjige Mediterana“ koja se održava (20. - 26. rujna), pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a organizaciji Književnoga kruga Split, Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, predstavljena je knjiga akademika Nenada Cambija „Umjetnost antike u hrvatskim krajevima “udžbenik Joška Božanića „Vernakularna stilistika“.

Antička baština u svjetskom kontekstu

Književni krug Split i Institut za povijest umjetnosti Split-Zagreb, objavili su jedinstvenu sintezu akademika Nenada Cambja „Umjetnost antike u hrvatskim krajevima“,koju su predstavili prof. Dražen Maršić, prof. Miroslav Glavičić i autor, a domaćin je bio prof. Josip Vrandečić. U knjizi su na jednom mjestu obrađene sve vrste spomenika i ostataka antike (urbanizam, arhitektura, skulptura, slikarstvo, mozaici, umjetnički obrt, novac i pismo) koji se danas nalaze u Hrvatskoj ili su izvorno pronađeni na hrvatskom tlu. Autor sustavno, znalački i analitički piše o pojedinim spomenicima i lokalitetima te o tragovima i utjecajima antičke i starokršćanske civilizacije na području Hrvatske, ujedno smještajući domaće spomenike antičke baštine u svjetski kontekst.          

Knjiga ima četiri dijela: Grčko razdoblje, Rimsko razdoblje, Kasnoantičko i ranokršćansko doba i Kraj antike. Tekst je upotpunjen kronološkom tablicom najvažnijih događaja, bibliografijom, glosarijem, kazalom pojmova i stvari, kazalom osobnih imena, naroda, plemena i zemljopisnog nazivlja te opsežnim sažetkom na engleskom jeziku.

Osobita su vrijednost ovog izdanja brojne ilustracije: na gotovo šesto stranica knjiga sadrži osamsto i trideset slika (većinom u boji) i crteža.

Važnost dijalekta u vremenu kad gubi važnost

O udžbeniku prof. dr. sc. JoškaBožanića „Vernakularna stilistika“, objavljenog u nakladništvu Književnog kruga Split i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Katedre čakavskog sabora Split, Split, 2019. godine, govorio je domaćin akademik Nenad Cambi, prof. dr. Antonela Marić, dr. sc. Eni Buljubašić i autor.„Nova knjiga profesora Joška Baožanića bavi se problematikom stilistike s posebnim naglaskom na pitanja vezana uz dijalektikalnu stilistiku i čitanje književnih i povijesno dokumentarističkih tekstova pisanih na hrvatskim dijalektima. Riječ je o jednoj od prvih knjiga koja se u hrvatskom i širem jezično-slavenskom kontekstu bavi vernakularnom stilistikom.

U vremenu kad dijalekti gube važnost i kad im se u stručnom i javnom prostoru daje sve manje mjesta, pitanje relevantnosti dijalekta kao idioma i njihova stilistika ima veliku važnost. to je doprinos filologije na području uvažavanja raznolikosti i regionalnog identiteta a isto tako polaganje prava na tumačenje tradicije. ne postoji takvi drugi tekstovi, a interes društvene zajednice je velik.“ - zapisao je u recenziji ove knjige prof. dr. Boris Škvorc.

Dragica Zeljko Selak

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.