UN - Hrvatska

Dan stupanja na snagu Povelje Ujedinjenih naroda, 24. listopada, u svijetu se obilježava kao Dan UN-a, globalne multilateralne organizacije koja okuplja 192 države članice i djeluje u 16 mirovnih operacija. Glavni ciljevi UN-a su očuvanje mira i sigurnosti, ekonomski i socijalni razvoj te zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda kako bi se stvorio Novi svjetski poredak. Jedna valuta, jedan ekonomski poredak te jedna svjetska vlada.

"Obilježavanje Dana UN-a pruža nam priliku da potvrdimo predanost ispunjenju ciljeva te međunarodne organizacije, čiji ideali predstavljaju najvrednije ljudske težnje. Aktivnosti UN-a usmjerene su ka produbljivanju međunarodne suradnje uz poštovanje principa ravnopravnosti i samoopredjeljenja naroda", stoji u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

>>OPROŠTAJNI GOVOR U UN-U: Stipe Mesić za Novi svjetski poredak

"Hrvatska u potpunosti podupire sveobuhvatnu reformu UN-a s ciljem jačanja UN-a kao multilateralne organizacije koja će na učinkovit način odgovarati globalnim izazovima 21. stoljeća, kako na političko-sigurnosnom tako i na razvojnom aspektu, te posebice u svrhu ostvarenja milenijskih ciljeva razvoja", ističu na Zrinjevcu, a građanin se i dalje može pitati što to sve znači...

U MVPEI-ju ističu važnost 2010. na globalnoj razini, zbog desete godišnjice donošenja milenijske deklaracije, ključnog dokumenta UN-a za 21. stoljeće s osam mjerljivih ciljeva koji zemlje potpisnice obvezuju na učinkovitu borbu protiv siromaštva, gladi, nejednakosti spolova, manjka obrazovanja, kao i na očuvanje okoliša i zaštitu zdravlja žena i djece.

"UN time ponovno naglašava svoju nezamjenjivu ulogu jedinog globalnog foruma koji može ujediniti zemlje svijeta na dobrobit čovječanstva", stoji u priopćenju MVPEI-ja.

Papa Benedik XVI. blagosluje zastavu UN-a i zagovara ulazak- Vatikan nije članica UN-a

Vatikanska podrška UN-u

Papa Benedikt je u dokumentu Caritas in Veritate (Ljubav u istini) iz godine 2009 pod točkom 67. napisao kako se „snažno osjeća potreba, pa čak i usred globalne recesije, za jednu reformu Ujedinjenih naroda, a tako i za institucije gospodarstva i međunarodnih financija, tako da koncept obitelji sviju naroda može steći prave zube.

Također se osjeća da je potrebno hitno pronaći inovativne načine primjene načela odgovornosti za zaštitu i davanje siromašnijih naroda te učinkovit glas u zajedničkom donošenju odluka. To se čini potrebnim da bi se došlo do jednog političkog, pravnog i ekonomskog poretka koji može povećati i čak dati smjer za međunarodnu suradnju za razvoj svih naroda u znaku solidarnosti.

Zbog toga postoji hitna potreba za jednu istinsku svjetsku političku vlast, kao što je to moj prethodnik blaženi Ivan XXIII. naveo prije nekoliko godina. Takva tijela bi trebala biti regulirana zakonom, da poštuju dosljedno načela supsidijarnosti i solidarnosti, kako bi utvrdili opće dobro.

Nadalje, takav autoritet bi trebao biti univerzalno priznat kako bi imao efektivnu snagu. ...

Integralni razvoj svih naroda i međunarodne suradnje zahtijeva uspostavu jednog više važećeg stupnja jednog međunarodnog poretka, koji je obilježen kroz supsidijarnosti i koji na taj način upravlja s globalizacijom. Dalje potrebno je konačno ostvariti jednu povezanost između moralne i društvene sfere, te veza između političke i ekonomske i civilne sfere, kako je već utemeljeno u povelji Ujedinjenih naroda."

>>Predsjednik kod pape Benedikta XVI.: Josipović dobit će najviše odličje katoličkog Suverenog malteškog viteškog reda

Povijest djelovanja UN-a

Političari vodećih savezničkih država već su tijekom razmišljali o osnivanju međunarodne organizacije koja će nakon završetka rata brinuti o očuvanju mira u svijetu i sprječavati izbijanje novih ratnih sukoba. Smatrali su da će poslijeratne probleme rješavati zajedničkim snagama kao što su to činili za vrijeme Drugog svjetskog rata. U vrijeme završnih ratnih operacija u San Franciscu je osnovana Organizacija ujedinjenih naroda. Glavni inicijator stvaranja ove organizacije bile su Sjedinjene Američke države. Osnivačkoj skupini UN -a bilo je nazočno 50 zemalja. Donijeta je Povelja Ujedinjenih naroda koja je stupila na snagu 24. listopada 1945., pa se tog datuma obilježava Dan ujedinjenih naroda.

Zanimljivo je i jedno proročanstvo koje je 1321 izrečeno od jednog Katara imenom Guillaume Bélibaste, kako će nakon 700 godina opet procvatiti lovor.

Lovor je od antike bio vrlo cijenjen kao sveto drvo čije su se grančice darivale pobjednicima i pjesnicima kao znak najveće počasti i slave. Bio je zaštitni znak rimskog cesara(samoprozvanog boga na svijetu kao npr. egipatski faraoni), te UN-a. 2021 će proći 700 godina. Možda se tad proglasi Novi svjetski poredak?

Preci UN-a - Liga naroda ili Društvo naroda - Versajski ugovor

Liga naroda ili Društvo naroda je bila međunarodna organizacija osnovana nakon Prvog svjetskog rata na inicijativu američkog predsjednika Wilsona sa sjedištem u Ženevi. Svrha joj je bila osiguranje mira i međunarodne suradnje. Temeljni propis lige naroda bio je Pakt od 26 članaka usvojen na mirovnoj konfernciji 28. travnja 1919., koji je zatim unesen u mirovne ugovore zaključene 1919/20. Nestala je tijekom Drugog svjetskog rata, kao posljedica neučinkovitosti same organizacije. Naslijedili su ju Ujedinjeni narodi.

Lijevo - plakat iz godina Versajskog ugovora - Plan Balkanske unije koji je 1945 Hrvatsku silno uveo u Jugoslaviju

Mirovni ugovori i stvaranje versajskog poretka za mir na zemlji - Wilsonovih 14 točaka

Prvi svjetski rat završio je potpisivanjem primirja i sklapanjem mirovnih ugovora s poraženim zemljama. Mirovni ugovori skolpjeni su na Mirovnoj konferenciji koja je održana 1919.-1920. godine u dvorcu Versailles kraj Pariza.

Vodeću ulogu pri sklapanju versjaskog ugovora imale su četiri države: Velika Britanija, Francuska, SAD, i Italija. Japan se povremeno uključivao u rasprave, uglavnom kada se raspravljalo o njemačkim kolonijama na Dalekom istoku za koje je bio zainteresiran.

Namjere i ciljevi vodećih država bili su vrlo različiti. Američki predsjednik Wilson zalagao se da države svoje probleme rješavaju razgovorima, a ne ratom. Smatrao je da se to može postići ako se Njemačkoj pruži ruka pomirenja, te ako mirovni ugovori budu pravedni za sve. Svoje ideje iznio je u poznatom programu nazvanom "14 točaka". Nasuprot njemu, Francuzi su željeli Njemačku kazniti i tako je do kraja oslabiti da ne može više predstavljati prijetnju. Britanci iako bliži francuskim shvaćanjima, ipak su htjeli održati ravnotežu snaga u Europi. Italija je prije svega htijela proširiti svoj teritorij na račun zemalja bivše Austro-Ugarske

>>Hrvatska pred odabirom: Zapadnobalkansko ili talijansko zrakoplovstvo na hrvatskom nebu

Vođe četiriju velikih sila na konferenciji - Velike Britanije, Francuske, SAD-a i Italije - bili su poznati pod nazivom velika četvorica . To su (slijeva na desno): David Lloyd George (britanski premijer), Vittorio Orlando (talijanski predsjednik vlade), Georges Clemenceau (francuski premijer) i Woodrow Wilson (američki predsjednik).

Mirovnim ugovorima najviše su dobile Velika Britanija i Francuska, koje su zadržale vodedće mjesto u Europi i svoje kolonije. Njihova saveznica, Italija, ostala nezadovoljna rezultatima konferencije, smatrajući da je dobila premalo; slično je bilo i s Japanom. Od poraženih zemalja najnezadovoljnija je bila Njemačka, koja je Versajski ugovor smatrala nepravednim. Ove će tri zemlje razvijatiosvajačke težnje s namjerom da prošire svoj teritorij i utjecaj u svijetu. Njemačka, Italija i Japan su 1940 ušli zajedno u povijest pod imenom "Trojni pakt". SAD je nastojao ostvariti prevlast na američkom kontinentu i distancirati se od europskih problema (politika izolacionizma). Rusija se zbog uvođenja komunističke dikatature našla u međunarodnoj izolaciji, kroz koju je skoro pola stoljeća moga divljati i ubijati miijune u svojim granicama. Mali suvereni narodi su bili gotovo uništeni.

14 točke je podržao i osnivač Paneuropskog pokreta(1922), Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi koji je bio član Bečke lože slobodnih zidara i tamo dobio i nekoliko stupnjeva. Pomogao mu je tu i Otto von Habsburg. Međunarodna Paneuropska unija je utemeljena 1922. i najstariji je pokret za ujedinjenje Europe, što možda i daje odgovor na pitanje "Tko je bio idejni začetnik Europske unije?

Wilsonovih 14 točaka (skraćeno)

 1. ugovori o miru trebaju se sklapati javno i poslije toga ne smije biti nikakvih tajnih sporazuma, a diplomacija će uvijek raditi javno
 2. apsolutna sloboda pomorske plovidbe tijekom rata i mira izvan teritorijalnih voda
 3. ukidanje svih ekonomskih prepreka
 4. snižavanje nacionalnih naoružanja na najmanju moguću mjeru koja odgovara sigurnosti pojedinih zemalja
 5. nepristrano rješavanje kolonijalnih zahtjeva, uzimajući u obzir interese naroda o kojima je riječ
 6. odlazak stranih vojnih snaga s ruskog teritorija
 7. odlazak stranih vojnih snaga iz Belgije i uspostava njene pune suverenosti
 8. oslobađanje cijeloga teritorija Francuske s korekcijom granice u Elzasu i Loreni koje su 1871. oduzeli Prusi
 9. uspostava Italije u njenim nacionalnim granicama
 10. puna sloboda za autonoman razvitak naroda Austro-Ugarske
 11. evakuacija Rumunjske, Srbije i Crne Gore te slobodan prilaz moru za Srbiju, te oslobađanje okupiranog teritorija
 12. autonoman razvoj za neturske narode u Osmanskom Carstvu, slobodan prolaz kroz Dardanele
 13. osnivanje slobodne Poljske s izlazom na more i priključenje Poljskoj onih teritorija koji su naseljeni Poljacima
 14. osnivanje Društva naroda, koje će pružiti jamstvo za političku i teritorijalnu neovisnost malih država

Hrvatska dan danas pati po ugovoru koji je sklopljen prije skoro 100 godina...

„Ovo nije mir. Ovo je primirje na dvadeset godina". komentirao 1919. Maršal Foch, Vrhovni zapovjednik francuske vojske, Versajski ugovor i navedene 14 točke, kao da je znao kako će Drugi svjetski rat krenuti u 1939. godini...

Albert Pike

Predviđanje (planiranje) svjetskih ratova - Albert Pike

Pismo koje je navodno 1871. Albert Pike, vrhovni zapovjednik Škotskog obreda slobodnih zidara u Americi, poslao Giuseppeu Mazziniju, iluminatskom ‘revolucionaru’ u Italiji. Tvrdi se da je u tom pismu Pike detaljno objasnio pozadinu triju svjetskih ratova koje Iluminati planiraju pokrenuti kako bi ostvarili svoju globalnu diktaturu.

Prva dva dogodila su se kako je predvidio:

Prvi Svjetski rat mora biti ostvaren kako bi omogućio Iluminatima da zbace s položaja moći ruske careve i time Rusiju učine tvrđavom ateističkog komunizma. Razilaženje i neslaganje između britanskog i njemačkog carstva, uzrokovano agentima Iluminata, bit će uzeto kao poticaj za taj rat. Na kraju rata uspostavit će se komunizam kako bi se preko njega uništilo i druge vlade te oslabili utjecaji religija.“

Poznavatelji povijesti mogu prepoznati da su politički savezi Engleske s jedne strane i Njemačke s druge strane (skovani između 1871. i 1898. g. od Otta von Bismarcka, su-zavjernika Alberta Pikea), bili instrument uspostave prvog svjetskog rata…

Drugi Svjetski Rat treba biti potaknut iskorištavanjem razlika između fašista i političkih cionista. Taj rat treba biti uspostavljen na takav način da za posljedicu ima uništenje nacizma te jačanje cionizma u toj mjeri da omogući uspostavljanje suverene države Izrael u Palestini. Tijekom drugog svjetskog rata međunarodni komunizam mora postati toliko jak da bude protuteža kršćanstvu, koje će biti obuzdano i držano u pozadini sve do momenta kada će biti potrebno za konačnu socijalnu kataklizmu.“

Nakon drugog svjetskog rata komunizam je načinjen dovoljno jakim da počne preuzimati slabije vlade. Na potsdamskoj konferenciji 1945.godine, Trumann, Churchill i Staljin su jednostavno predali velik dio Europe Rusiji, dok je na drugoj strani svijeta ostavština rata s Japanom pomogla da val komunizma prodre u Kinu.

(Čitatelji koji prigovaraju da termini Nacizam i Cionizam nisu bili poznati 1871. godine trebaju zapamtiti kako su Illuminati izumili oba ta pokreta. Također, komunizam kao ideologija i pojam potječe iz doba Francuske revolucije; iskovao ga je Restif 1785., četiri godine prije negoli je izbila revolucija. Restif i Babeuf su pak bili pod utjecajem Rousseaua, jednako kao i najpoznatiji konspirator Adam Weishaupt, osnivač modernih Iluminata.)

Deklaracija o pravima čovjeka koja je prezentirana u Francuskoj revoluciji:

Na vrhu iluminatsko oko koje prezentira Lucifera. Ispod zmija koja biježi krug i grize svoj rep(Okultni znak Lucifera i mayanski boga Queatzacoatl), dalje ispod, između polovica znak fašizma(način kako će se proditi zakone. Desni anđeo ukazuje tko je darovao zakone...

>>KOLUMNA SRIJEDOM GORANA MAJIĆA: Kako praznovjerje infiltrira kršćanstvo

>>KOLUMNA SRIJEDOM GORANA MAJIĆA: Kako praznovjerje infiltrira kršćanstvo (3. dio)


A evo što je rekao o trećem svjetskom ratu:

"Treći svjetski rat mora biti potaknut iskorištavanjem različitosti, uzrokovanih «agenturom» «Iluminata», između političkih cionista i vođa islamskog svijeta. Rat treba biti vođen na takav način da se Islam (muslimanski arapski svijet) i politički Cionizam (država Izrael) međusobno unište. U međuvremenu, ostale će nacije, još jednom podijeljene po tom pitanju, biti prisiljene boriti se do točke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti……nahuškat ćemo nihiliste i ateiste; isprovocirat ćemo ogromnu socijalnu kataklizmu koja će u svojim strahotama narodima jasno pokazati učinak potpunog ateizma, izvor divljaštva i najkrvavijeg previranja.

Tada će širom svijeta građani, prinuđeni braniti se od revolucionarnih svjetskih manjina, istrijebiti te uništavače civilizacije, i gomile, razočarane Kršćanstvom, čiji će deistički duh od tog trenutka biti bez smjera i cilja, žudeći za idealom, ali ne znajući na što bi usmjerili svoje obožavanje, primit će istinsko svjetlo kroz univerzalnu objavu čistog Luciferovog nauka koji će napokon biti iznesen pred javnost. Ta će objava biti rezultat općeg reakcionarnog pokreta koji će uslijediti nakon uništenja i Kršćanstva i ateizma, oba istovremeno pobijeđena i iskorijenjena.", stoji u pismu.

>>LYNDON LAROUCHE: Cionisti navode Ameriku na Treći svjetski rat

>>Ahmadinedžad: Ne možemo dopustiti da se incident 11. rujna koristi kao izgovor za prolijevanje krvi nevinih ljudi

>>Ahmadinedžad: U slučaju napada imat ćemo planetaran odgovor

Ono što u pismu piše je ono što je planirano – ekonomska i socijalna katastrofa u kojoj će se ljudi okomiti jedni na druge u njihovom umjetno izazvanom očaju i svaki će moral biti pokopan u masovnoj borbi za prividno preživljavanje. U glavnom pismo je starije od 11. rujna 2001. Pitajte se, jesmo li ikad bili bliži trećem svjetskom ratu nego upravo u ovom trenutku kroz sukobe između Izraela i Irana?! Većina ljudi padne na točki po kojoj uopće ne mogu zamisliti kako političke struje mogu opstati stoljećima i po točki veličini urote na globalnoj razini.

Spomenik Alberta Pikea na Judiciary Squareu u glavnom gradu SAD-a - Washington

Izraz ‘nihilizam’, upotrijebljen u Pikeovom pismu, ovako je definiran u rječniku:
*Odbacivanje svih razlika u moralnoj ili religijskoj vrijednosti i spremnost na pobijanje svih ranijih teorija o moralnosti ili religijskim uvjerenjima.
*Vjerovanje da je razaranje postojećih političkih ili socijalnih institucija nužno za buduća poboljšanja.

HRsvijet

Video: Anthony C. Sutton - Tko je financirao nacionalni socializam Hiltera i komunistički/boljevistički socializam... Jedna treća strana je financirala obe ekstremne stranke socializma. Saznajte tko cijeli svijet umjetno uveo u drugi svjetski rat...