Speleolozi splitskog “Špiljara” pronašli su ljudske kosti u blizini Bitelića u jednoj jami na sinjskom području, javlja Slobodna Dalmacija. Pretpostavlja se da je riječ o ostacima bivšeg župnika Zasioka don Jure Mladine koji je netragom nestao prije 72 godine, u studenom 1941. godine. Pretpostavku da je riječ o don Juri s velikom sigurnošću iznosi don Jozo Gojsalić.- Ovo je pripovijedao jedan od sudionika tih tragičnih događaja s početka rata, a zapisao je don Bogoslav Bartulović koji je bio župnik Zasioka i Bitelića 60-ih godina prošloga stoljeća.

Prema toj priči, do župnog dvora u Zasioku došli su noću partizani, donijeli polugu iz sela, nasilno su provalili u kuću i odveli don Juru.

- Kod crkve sv. Ivana su ga izuli i tjerali ga bosa u planinu. Padao je i uvijek bi dobio batine. Noge su mu bile sve u krvi. Nakon dugotrajnog mučenja, bacili su ga u jamu koja se nalazi blizu Krajinove štale - priča don Jozo.

Ova se priča poklapa s lokacijom sada otkrivene jame s kostima.

- Don Jure Mladina prvi je likvidirani svećenik splitsko-makarske biskupije u 2. svjetskom ratu - naglašava doc. dr. don Josip Dukić, koji ističe kako se prije DNK analize neće pouzdano znati je li riječ o don Juri.

- O okolnostima likvidacije župnika Zasioka postoji nekoliko izvještaja koji se uglavnom podudaraju, osim u nekim pojedinostima - ističe don Josip.

- Radi rasvjetljavanja okolnosti don Jurine likvidacije ovom prigodom podastirem novootkrivene podatke koje sam pronašao u arhivu Muzeja Cetinske krajine.

Don Juru odveli komunisti

Radi se o izvještaju ustaške Kotarske oblasti napisanom u Sinju, 17. studenoga 1941., taj. br. 1124. Važno je istaknuti da je Izvještaj datiran svega deset dana nakon, po svemu sudeći, sigurnog dana don Jurina ubojstva, koje se dogodilo 7. studenoga 1941. godine.


Izvješće je, kako stoji u tekstu, kotarski predsjednik sastavio na temelju radiogramske poruke zapovjednika ustaške satnije iz obližnjeg Bračeva doca, koju je taj zapovjednik uputio zapovjedništvu divizije u Sinju.

Iz do ovog trenutka najstarijeg dokumenta u kojem se potanko opisuju okolnosti stradanja, izdvajam nekoliko vrlo važnih podataka.

Na čelu grupe koja je odvela don Juru bili su “komunista Ante Bračulj-Jukić sa svojom komunističkom grupom” i “oko 30 komunista sa Tadijom Anušićem iz Glavica kod Sinja”.

U grupi je bio jedan seljak iz Laktaca, pet seljaka-komunista iz Bitelića i 15 seljaka iz Bračeva doca. Većina seljaka bila je srpske nacionalnosti.

Oni su svećenika odveli u Laktac gdje su prenoćili. Dan poslije su se seljaci vratili kućama, a komunisti s don Jurom otišli u “svoj logor pod Vještić Gorom pored staja vlasnosti Krajina dok su Petar Bračulj Matin, Jakov Bulović i Stevan Djapić odveli Don Juru Mladina u selo Sajkovići kotara Livno i predali ga Marku Mihaljeviću i Cviji Oraščiću tobože da mu ne sude komunisti koji su većim dijelom katolici, već da mu sude četnici koji su grčko istočnjaci.” Time se završava to izvješće - ističe don Josip Dukić.

Je li doista riječ o don Juri i hoće li se razotkriti još jedan zločin iz Drugog svjetskog rata tek će utvrditi detaljnija istraga i analiza ljudskih ostataka.

 

M.M.