- Djecu treba pripremiti za život u svijetu za koji ne znamo kakav će biti, da budu spremni koristiti tehnologije koje su nam danas nepoznate - kazao je ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović, najavljujući uvođenje reda u obrazovni sustav.


Osim sve većega manjka novca, u sustavu obrazovanja, znanosti i sporta danas vlada koncepcijski, organizacijski i kadrovski nered, smatra ministar Jovanović. Kaže da je šestomjesečni plan rada Ministarstva već spreman te se odmah u siječnju kreće s hitnom analizom stvarnog stanja u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama – od predškolskog preko osnovnoškolskog i srednjoškolskog do visokoškolskog.

Takva analiza mora pokazati realan broj nastavnika, njihovu (ne)adekvatnu spremu, njihovu realnu opterećenost, regionalnu neujednačenost škola u kadrovima, fizičkoj infrastrukturi, rezultatima učenika u objektivnom ocjenjivanju/vanjskom vrednovanju, realne troškove poslovanja odgoja i obrazovanja na svim razinama, broj i opremljenost jednosmjenskih škola i njihovu iskorištenost i korištenje za izvannastavne aktivnosti, utjecaj lokalne uprave na škole na njihovom području", kaže Jovanović u razgovoru za Večernji list.

U planu je, dodaje i modernizacija nastavnih planova i programa, a donijet će se i nacionalni kurikulum.

- Promijenit ćemo ono što se i kako u školi uči, tu je prostor i za nove sadržaje kao što su zdravstveni odgoj, odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i slično. Djecu treba pripremiti za život u svijetu za koji ne znamo kakav će biti i da budu spremni koristiti tehnologije koje su nam danas nepoznate – fokus na učenju kako učiti i razvoju sposobnosti, a ne dobivanju ocjena - kaže ministar, ističući da građanski odgoj, tj. odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo nije i ne može biti alternativa vjeronauku.