Glas HRsvijeta

Hegelijanizam, totalitarizam i državotvornost

Na portalu HRsvijet je 04. ožujka 2016. godine objavljen napis “Nacionalizam i domoljublje” kojeg potpisuje dr. Anto Križić, koji se osjećao dužnim (radi li se o Kantovom poimanju dužnosti?) istupiti radi “ispravljanja” i “razjašnjavanja” nekih mojih “pogrješnih” argumenata, mada iste ne bih okrstio argumentima, s naglaskom na tumačenje Hegelova koncepta države, a iznesenih u ranijem napisu pod imenom “O iskonu i naravi nacionalizma” objavljenom na istom portalu 26. veljače 2016. godine.

Nacionalizam i domoljublje

Na portalu hrsvijet je 26.02.15 objavljen članak pod naslovom „O iskonu i naravi nacionalizma“ . Autor A.S. u dobroj namjeri i s pravom brani tezu da je „ država izraz volje naroda za samostalnošću i samobitnošću“, ali nažalost u svojim argumentima krivo tumači neke pojmove i povijesne odrednice, a prije svega polazi od potpune pogrešne interpretacije Hegelovog koncepta države.