Herceg Bosna

Lukavi juriš na Stolac

Potpora trajnom održavanju anarhije u središnjem hrvatskom gradu na Neretvi povezana je s politikom muslimanskoga, odnosno bošnjačkog prodora na jadransku obalu, koja se može realizirati, naravno uz izborno osvajanje Stolca i promjenom etničkoga sastava pučanstva u Neumu, što bošnjačka politika, uz pomoć sumnjiva bliskoistočnog kapitala nastoji i ostvariti otkupom nekretnina, čime bi muslimanski etnički element i u vlasničkom smislu postao gospodar hercegovačkoga primorja

Srpsko-bošnjačka podjela BiH

Provedbom te Rezolucije osigurava se cjelovitost države, a unutarnjim federalnim ustrojstvom jamči se jednakopravnost suverenih i konstitutivnih naroda na institucionalnoj i teritorijalnoj razini te unutar tih federalnih jedinaca i jednakopravnost svih manjinskih skupina unutar BiH

Hrvoje Mandić: Opearcija "Bura"

Krajem siječnja 1945. Nijemci su u južnoj Hercegovini pokrenuli operaciju Bura. Ta je operacija poremetila planove Vrhovnog štaba NOVJ za zauzimanje Širokog Brijega, Mostara i Nevesinja krajem siječnja 1945. Prodorom združenih njemačkih i oružanih snaga NDH u južnu Hercegovinu nastojalo se osigurati nesmetano povlačenje njemačke skupine armija E preko Mostara, Ivan sedla, Sarajeva i dalje prema Brodu na Savi.