Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je ponovio kako ova stranka zahtjeva reduciranje ovlastiDoma naroda Federalnog parlamenta samo na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa po uzoru na Vijeće naroda RS. Takav stav zastupa i SDP BiH, ali i druge bošnjačke stranke.

„Stav HDZ BiH po pitanju reduciranja ovlasti Doma naroda Parlamenta Federacije BiH jasan je i više puta ponovljen u javnosti, a to je da nema ni govora o ukidanju ili reduciranju ovlasti Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i izjednačavanja s ovlastima koje ima Vijeće naroda Republike Srpske, izjavio je predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH.

U pisanoj izjavi dostavljenoj Hrvatskom Medijskom Servisu Martinović je upozorio da ukoliko bi se to dogodilo onda bi se promjenila ustavna struktura Federacije BiH kao entiteta čiji je uspostava definirana međunarodnim Washingtonskim i Daytonskim sporazumima.

-Dakle u pitanju je pokušaj nedvojbenog revidiranja spomenutih međunarodnih ugovora što u suštini ima i svoje posljedične implikacije, kaže Martinović.

Podsjeća kako je u zakonodavnoj strukturi federalna vlast jdefinirana kroz dva doma, jedan koji predstavlja građane odnosno Zastupnički dom i drugi koji predstavlja narode odnosno Dom naroda. Oba doma su ravnopravna u odlučivanju i imaju jasne nadležnosti, što je suština federalno ustrojenih zajednica.

-Ako jedan od konstitutivnih naroda, u ovom konkretnom slučaju Hrvati ne želi revidirane nadležnosti Doma naroda, onda ne preostaje ništa drugo do izvući zaključak da politički predstavnici bošnjačkog naroda koji uporno ponavljaju mantru o “ukidanju ili revidiranju Doma naroda” žele od Federacije načiniti nekakvu drugačiju ustavno pravnu tvorevinu protivno političkoj volji jedne od strana koja je utemeljila Federaciju Bosne i Hercegovine, kaže Martinović.

To bi, dodaje, u suštini značilo marginaliziranje i izbacivanje iz procesa političkog odlučivanja Hrvata kao konstitutivnog i suverenog naroda u ovom entitetu i Bosni i Hercegovini.

-Izjednačavanje ustavno pravne strukture Federacije BiH sa strukturom Republike Srpske po načelu dva naroda -dva entiteta je politički i pravno nemoguća misija“, izjavio je Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

M.J.