U petak je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu promovirana knjiga dr. Ahmeda Kice i Miralema Kapetanovića „Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan – Aspekti geopolitike i hibridnog rata“, koja će sudeći po temama kojima se bavi, sigurno privući pažnju stručne javnosti, ne samo u BiH, nego i šire.

Kako je riječ o dvojici umirovljenih bosanskohercegovačkih obavještajaca s višegodišnjim iskustvom, mnogi s neskrivenim zanimanjem očekuju tu knjigu.

-Kolega Miralem i ja smo to radili skoro dvije godine. Mi smo prikupili mnoštvo izvorne i autentične građe koja se nalazi u određenim publikacijama, medijskim časopisima i drugim izvorima. Nastojali smo da napravimo analizu dometa i varijeteta hibridnog djelovanja, hibridnog rata prema konstruktivnim elementima bosanskohercegovačke društvene i političke zajednice. Tu smo spominjali kategorije hibridnog rata, hibridnog djelovanja, kategoriju meke moći (Soft Power), kao oružja koje bolje od konvencionalnog ugrožava univerzalističke i inkluzivne elemente bh. društva, njegovu političku i zemaljsku historiju, interkulturalnu raznolikost i suverenost, a jača iredentističke težnje regionalnih pannacionalizama - kazao je dr. Ahmed Kico u izjavi za Radio Sarajevo.

Za razliku od većine dosadašnjih politikantskih izjava o "dvije agresije" koje su desetljećima dolazile iz Sarajeva, ovaj je bivši obavještajac, kao državu koja vodi hibridni rat protiv BiH, označio izravno Rusiju.

-Prije svega BiH je napadnuta od strane Ruske Federacije, odnosno eksponenata hibridnog djelovanja Ruske Federacije. Taj hibridni rat prema BiH nikada, zapravo, nije prestajao, još od potpisivanja Daytonskog sporazuma. A on je intenziviran nakon 2014. godine kada je Ruska Federacija izvršila jednostranu aneksiju Ukrajine. Kao što vam je poznato, zapadni svijet je to osudio i poduzeo određene mjere, sankcije prema Rusiji, ali je Rusija, da se oslabi taj pritisak, pospješila i intenzivirala obavještajne i subverzivne aktivnosti prema BiH - navodi jedan od autora ove zanimljive knjige.

Podsjetio je i na ulogu Srbije.

-Mi u našoj knjizi govorimo o hibridnom djelovanju Ruske Federaciji prema Makedoniji, Crnoj Gori i BiH. U takvim aktivnostima hibridnim, Ruskoj Federaciji, svakako, veliku pomoć daje, i veliku ulogu u svemu tome igra, jedna susjedna država, a to je Srbija. Poznato vam je da su predstavnici srbijanskog državnog aparata, u vrijeme događanja o kojima govorimo, viđani u Crnoj Gori, Makedoniji, što je bio jasan znak. Pri tome, ne trebamo isključiti da su takva aktivnosti vrlo intenzivne prema našoj zemlji - navodi dr. Kico.

Aleksandra Vučića označavaju kao nalogodavca operacija koje na području BiH provode srbijanske tajne službe.

-Mi smo kroz naša istraživanja u knjizi pokazali na koji način obavještajni aparat, obavještajne agencije iz Srbije, dakle, vode hibridni rat prema našoj zemlji. Pokazali smo da je, zapravo, obavještajni i sigurnosni aparat Srbije direktno konektovan i pod kontrolom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovih najbližih saradnika. Mi smo pokazali da BIA i druge agencije iz Srbije otvoreno ili prikriveno nastupaju (protiv BiH) kada dobiju znak od svog nalogodavca, a to je Aleksandar Vučić.Recimo, vi ćete vidjeti mnoštvo kulturnih centara u entitetu RS i Srbiji koji pod plaštom razvoja kulture i odnosa između srpskog i ruskog naroda vrlo subverzivno i obavještajno djeluju u korist Srbije, odnosno Rusije - navodi dalje u izjavi za Radio Sarajevo.

Osvrnuo se i na sve veću nazočnost Kine.

-Mi u knjizi imamo podnaslov gdje govorimo o geopolitičkom prisustvu i interesima drugih zemalja Europe i svijeta u zemljama Zapadnog Balkana, pa tako i BiH. Na području Zapadnog Balkana pa i BiH sve je prisutnija Kina, posebno u sferi ekonomije. Dosadašnje kineske investicije u energetiku, puteve, željeznice i drugo od 5,5 milijardi eura došle su u BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. U zadnjem periodu, kineska ulaganja u privrede zemalja Zapadnog Balkana istovremeno sa sobom dovode i prisustvo kineske obavještajne službe MSS. Ova služba bavi se interesima državne politike Kine i zaštitom kineskih investicija. Pokazali smo da kineska služba, zajedno s privrednicima, djeluje ne samo na prostorima Zapadnog Balkana već i širom Evrope. Njemačka kontraobavještajna služba je markirala 10.000 njemačkih državljana koji su u kontaktu sa lažnim profilima obavještajaca iz Kine. Zato je prisustvo kineske obavještajne službe na prostoru BiH, a posebno u Srbiji i Hrvatskoj vrlo znakovito, vrlo važno, za obavještajno sigurnosni aparat BiH - navodi dr. Kico.

-Mi smo u našoj knjizi, u završnim razmatranjima, u zaključcima vrlo o jasno i precizno rekli koje su mjere koje trebaju obični ljudi, politički narod u BiH, građani, institucije sistema preduzimati kako bi se neutralizirali efekti hibridnog djelovanja ili hibridnog rata protiv BiH. U tom smislu, neophodno je da jačaju sve institucije sigurnosnog sistema na nivou BiH. Pri tome vrlo važnu obavještajnu i kontraobavještajnu ulogu, sigurnosnu dapače, trebaju imati OSA i SIPA. Mi govorimo o važnosti konekcije, saradnje akademske zajednice sa profesionalnim sigurnosnim strukturama, pri čemu naglašavamo potrebu uspostave i razvoja geopolitičkih studija na prostorima BiH, kako bi se blagovremeno i naučno izučavale te prijetnje i predlagale mjere za njihovo otklanjanje.Mi vjerujemo da će se kroz izgradnju parlamentarne demokracije u BiH, dakle, gdje će svi građani biti demos, politički narod BiH, a ne samo etnos, kao pripadnici konkretnog naroda, moći na adekvatan način suprotstaviti hibridnom djelovanju protiv interesa naše zemlje. Vjerujem da će ova studija biti interesantna za sve građane naše zemlje - navodi dr. Kico, jedan od autora ove knjige.

Važan doprinos ovoj knjizi, jednom od prvih uradaka ove vrste koja ulogu Srbije i Hrvatske u BiH ne tretira na Mesić-Ribičićev način, dao je i profesor Vlado Azinović te Atlansko vijeće u BiH.

 

M.J.